Bài Tập Danh Từ Trong Tiếng Anh

Bài tập về danh tự trong tiếng anh kèm đáp án cụ thể giúp bạn nắm rõ hơn về kiến thức liên quan cho danh từ, nâng cấp kiến thức cùng patado trong nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập danh từ trong tiếng anh

I. Kỹ năng cần lưu giữ về danh từ

Danh từ tiếng Anh (Noun) là 1 trong 9 từ nhiều loại trong giờ Anh. Đây là đội từ loại áp dụng để có một vật, một người, một tình trạng, một sự việc, một cảm xúc,… Danh từ còn được ký hiệu là (n) hoặc (N).

Ex: Jane, mirror, flip-flop, monkey,…

Vai trò:

Làm chủ ngữ vào câuLàm tân ngữ của đụng từLàm tân ngữ của giới từ

Phân loại:

*
*

II. Bài bác tập về danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh


2. Viết dạng số nhiều của từng danh từ trong ngoặc solo để ngừng câu bằng phương pháp viết sinh hoạt dạng số những của mỗi danh từ vào ngoặc đơn.

1. My brother won three ______________________ (guppy) at the fair.2. Jane likes chocolate ___________________________ . (candy)3. I like ______________________ (city) better than small towns.4. Haley collects __________________________ (penny) for charity.5. I lượt thích all kinds of _________________________ (berry) on ice cream.

3. Điền vào hai nơi trống danh từ cài đặt và danh trường đoản cú chung

1. There are four cows. Their milk is delicious.→ The cows’ milk is delicious.2. There are two books. Their stories are similar.The _______________ _________________ are similar.3. There are four logs. Their bark is smooth.The _______________ _________________ is smooth.4. There are two toys. Their batteries are dead.The _______________ _________________ are dead.5. There are three cars. Their designs are similar.The _______________ _________________ are similar.6. There are two kittens. Their spots are black.The _______________ _________________ are black.

4. Gạch chân danh trường đoản cú riêng yêu cầu viết hoa trong mỗi câu

1. My best friend moved lớn massachusetts.2. My mother will only buy the glide brand of dental floss.3. My all-time favorite movie is star wars.4. I have never been to lớn spain.5. Unfortunately, jane couldn’t join us today.6. Her birthday is the fourth of october.


*

Bài tập về danh từ bỏ trong giờ anh


5. Thay đổi dạng số ít của danh từ thành dạng số nhiều để xong mỗi câu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hồ Sơ Du Học Mỹ : Hướng Dẫn Cụ Thể Các Bước Làm

1. I love the blue ______________________. (dinosaur)2. The tree has broken ______________________ . (branch)3. My grandmother had three ___________________________ . (child)4. Bring me some ______________________ of tissue. (box)5. I drank two _______________________ of milk. (carton)6. In every war there are many _____________________ . (hero)7. Most _________________ don’t like anchovies. (person)8. Bởi vì you know an of those ______________________ ? (woman)9. I saw _______________ in the kitchen. (mouse)10. Yesterday we ate three ______________________. (lunch)

6. Viết các danh từ rõ ràng (Concrete) hoặc danh trường đoản cú trừu tượng (Abstract) vào những cột đúng.

CONCRETEABSTRACT
1. The girls were filled with joy.2. That dog causes me annoyance.3. The package suggested possibilities.4. The lamp gave me much relief.5. The warm coffee offered comfort.

III. Đáp án cụ thể bài tập về danh từ trong tiếng anh


1. Anne’s2. Karen’s3. Jenny’s4. Joe’s5. Dog’s6. Jake’s7. Cat’s8. Father’s9. Quilt’s10. Man’s11. Carmen’s

1. Guppies

2. Candies

3. Cities

4. Pennies

5. Berries

3. 

2. Books’ stories3. Logs’ bark4. Toys’ batteries5. Cars’ designs6. Kittens’ spots

4. 

1. Massachusetts2. Glide3. Star Wars4. Spain5. Jane6. October

*

5.

1. Dinosaurs2. Branches3. Children4. Boxes5. Cartons6. Heroes7. People8. Women9. Mice10. Lunches

6.

CONCRETE ABSTRACT
girlsdogpackagelampcoffeejoyannoyancepossibilitiesreliefcomfort

Trên trên đây Patado đã share tới bạn một số trong những dạng bài tập về danh trường đoản cú trong tiếng anh thường chạm mặt giúp bạn có thể nắm chắc hơn kiến thức phần này.

Patado vẫn luôn sát cánh đồng hành cùng các bạn trong quá trình học tiếng Anh, nếu như khách hàng có bất kể khó khăn gì, bạn có thể liên hệ cùng với Patado để nhận support và tìm hiểu thêm các khóa huấn luyện và đào tạo tại Patado và tạo lộ trình học cân xứng nhất.

Đừng quên theo dõi, cập nhật và ủng hộ những bài viết bổ ích khác của Patado nhé!


5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU
*

Patado

Patado là hệ thống tiếng Anh trực tuyến chuyên đào tạo tiếng Anh online cung cấp phương án tiếng Anh cho những người đi có tác dụng bận rộn. Patado thành công xúc tiến trên 8 nước nhận thấy sự tiếp nhận nhiệt tình từ học viên.