Be Used To Và Get Used To

Để miêu tả một thói quen, chúng ta cũng có thể sử dụng: used to, be used to cùng get used to. Vậy làm cố nào để sáng tỏ được và áp dụng 3 cấu tạo này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong bài viết này, cô Hoa sẽ khuyên bảo cho chúng ta TẤT TẦN TẬT cách phân biệt và áp dụng 3 cấu tạo trên chuẩn chỉnh xác độc nhất nhé!

Để biểu đạt một thói quen, chúng ta có thể sử dụng: cấu trúc used to, be used to với get used to. Vậy làm ráng nào để phân minh được và áp dụng 3 cấu tạo này đúng mục tiêu nói nhỉ? Trong bài viết này, cô Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn TẤT TẦN TẬT giải pháp phân biệt và thực hiện 3 cấu trúc trên chuẩn xác độc nhất nhé!

Đầu tiên, cô Hoa đang cùng những em học biện pháp dùng của từng cấu tạo riêng lẻ để nắm vững cách sử dụng trước nhé:

1/ kết cấu Be used to 

- Cấu trúc: Subject + cồn từ bao gồm + used to + Object.

Bạn đang xem: Be used to và get used to

 

Chủ ngữ (S)

Động từ thiết yếu (be)

not

used to

object 

+

I

am

 

used to

horses.

-

He

is

not

used to

children.

We

are

n"t

used to

big cities.

?

Are

you

 

used to

her temper?


Nếu Object tương quan đến một cồn từ chúng ta sử dụng dạng: Be used to lớn + Ving hoặc các danh từ 

- giải pháp dùng:

Diễn tả 2 việc gì đấy bạn sẽ làm rất nhiều lần hoặc vẫn có kinh nghiệm tay nghề với câu hỏi đó rồi, bởi vậy nó không hề lạ lẫm, mới lạ hay khó khăn gì với bạn nữa

- Ví dụ: 

She is used khổng lồ swimming every day : Cô ấy sẽ quen với việc đi bơi mỗi ngày.

Nghĩa trái lại của be used lớn là be NOT used to: không quen với, chưa quen với

They"ve always lived in hot countries so they aren"t used khổng lồ the cold weather here: Họ luôn sống ở các vùng nhiệt đới nên họ lạ lẫm với nhiệt độ lạnh sống đây.

2. Cấu trúc Used to

- Cấu trúc: Used to + Verb

- phương pháp dùng:

Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xẩy ra trong vượt khứ và hiện giờ không còn nữa. (Chỉ được thực hiện trong quá khứ đơn).

Used to chỉ có thể đề cập cho một thời gian đã qua.

- Ví dụ: 

When Jame was young, he used khổng lồ play tennis once a day: khi Jame còn trẻ, anh ấy thường chơi tennis một lần từng ngày

I used to lớn drink a lot: Trước đây, tôi thường uống rượu khôn cùng nhiều.

Lưu ý:

"Used to" không được thực hiện trong một câu với các từ cho biết mức độ thường xuyên xảy ra hoặc mất bao lâu.

Ví dụ:

I lived in London for 8 years - không sử dụng I used to live in London for 8 years. 

Tôi sống ở London được 8 năm

*

3/ kết cấu Get used to

- Cấu trúc: lớn get used lớn + V-ing/ noun

- phương pháp dùng:

Sử dụng khi bạn đã dần quen với một bài toán nào đó. Chỉ cả 1 quy trình để trở nên quen thuộc với vấn đề gì đó.

- Ví dụ: 

She got used khổng lồ American food: Tôi đã dần quen với món ăn Mỹ

I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to lớn it: Lần đầu tiên chuyển đến đây, tôi đã không hiểu biết được tiếng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi đã hối hả quen dần với nó

We have always lived in the country but now I"m beginning lớn get used khổng lồ living in the city: công ty chúng tôi luôn sống làm việc miền quê nhưng giờ đây tôi bước đầu dần thân quen với việc sống sống thành phố.

 

 

4. Bài xích tập về cấu trúc used to, be used to với get used to

For each sentence, choose a variety of "used to", "be used to" or "get used to". Use the verb in the brackets lớn make the sentence. Don"t use any contractions.

1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì things round here.

Xem thêm: Nguoi Mau - Người Mẫu Bikini Đẹp Nhất Thế Giới

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person.

Đáp án

Question 1: get used lớn driving.

Question 2: used khổng lồ go.

Question 3: am still not used to.

Question 4: used to lớn live.

Question 5: am used to lớn finishing.

Question 6: never get used to.

Question 7: used lớn smoke.

Question 8: never used khổng lồ go.

Question 9: am used to lớn driving.

Question 10: got used lớn living.

Cô Hoa mong rằng sau khi học và làm bài tập về cách sử dụng của cấu trúc used to, be used to và get used to lớn sẽ giúp chúng ta học tập tiếng Anh xuất sắc hơn nhiều!

Nếu bạn muốn học tiếng Anh trực tuyến cùng Cô Hoa các bạn hãy BẤM VÀO ĐÂY để đăng ký nhé!