Bộ trưởng bộ giao thông vận tải hiện nay là ai?

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hiện giờ là Đồng chí NGUYỄN VĂN THỂ. Sau đó là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí NGUYỄN VĂN THỂ theo Cổng tin tức điện tử chính phủ:


– Quê quán: xã Trường Xuân, thị xã Tháp Mười, thức giấc Đồng Tháp.

Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ giao thông vận tải hiện nay là ai?

– học vị: tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

Xem thêm:


– Lý luận bao gồm trị: Cao cấp

–Ủy viên dự khuyết trung ương Đảngkhóa XI

– Ủy viên tw Đảngkhóa XII, XIII


– Đại biểu Quốc hộikhóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/1989 – 10/1992: Kỹ sư desgin giao thông, cán cỗ kỹ thuật công ty Dịch vụ thứ vật tư giao thông vận tải – thủy lợi thị trấn Tháp Mười

10/1992 – 01/1995: Trợ lý – planer tổng hợp Phòng giao thông công chánh huyện Tháp Mười.


01/1995 – 11/1996: Trợ ký xây đắp Xí nghiệp Khảo sát kiến thiết giao thông thức giấc Đồng Tháp

11/1996 – 11/1998: Phó Giám đốc xí nghiệp sản xuất Khảo sát thiết kế giao thông thức giấc Đồng Tháp

11/1998 – 8/2001: nghiên cứu sinh trường Đại học tập Tổng phù hợp kỹ thuật tổ quốc đường bộ Moskva

8/2001 – 7/2004: phó giám đốc Công ty hỗ trợ tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp


7/2004 – 11/2005: Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở giao thông vận tải vận tải; học thời thượng lý luận thiết yếu trị tại học viện chuyên nghành Chính trị đất nước Hồ Chí Minh (Hà Nội)

11/2005 – 6/2010: phó tổng giám đốc – quản trị Công đoàn Sở giao thông vận tải, quản trị Hội Hữu nghị việt nam – Liên Bang Nga thức giấc Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

6/2010 – 8/2010: Phó túng bấn thư thị xã ủy Tân Hồng, Đồng Tháp

8/2010 – 10/2010: túng thiếu thư thị xã ủy Tân Hồng, Đồng Tháp

10/2010 – 01/2011: Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy Đồng Tháp, túng thiếu thư thị trấn ủy Tân Hồng

01/2011 – 8/2012: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy Đồng Tháp, túng bấn thư thị xã ủy Tân Hồng

8/2012 – 6/2013: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy, Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Đồng Tháp

6/2013 – 10/2015: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, sản phẩm trưởng Bộ giao thông vận tải

10/2015 – 01/2016: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thứ tỉnh giấc ủy Sóc Trăng

01/2016 – 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc ủy Sóc Trăng

7/2016 – 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải./.