CHỈ YÊU CÔ VỢ BÉ NHỎ

Cô giúp việc bé dại tuổi mở to nhì mắt: “Ý của chị ý là… Trước đấy cậu chủ đối xử về tối với cô giữ Ly đều là do trả ơn thôi sao?”

“Tất nhiên rồi, bởi không cô cho rằng với tính bí quyết của cậu chủ, sao hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ mang lại một tín đồ như vậy? Cậu nhà là người ngần ngừ dịu dàng, càng dịu dàng êm ả với cô giữ Ly thì càng chứng minh không yêu cô ta. Chính vì phải trả ơn, những năm như vậy, cậu chủ rất nhiều để mặc cô ta muốn làm cái gi thì làm, tuy nhiên lần này không giống.”

“Nhưng vẫn chưa hợp lý, vậy tại sao lúc cậu nhà phát hiện tại cô lưu Ly là tài xế lái xe tông mợ chủ không tới kiếm tìm cô ta tính sổ.”

“Bởi do năm đó, cậu công ty rơi xuống nước suýt chút mất mạng, ông Lưu cứu giúp mạng cậu chủ, cho dù cậu công ty tức giận đi chăng nữa cũng đề nghị nhẫn nhịn cần sử dụng lần đó để trả không còn ơn nghĩa.”

Cô giúp câu hỏi lớn tuổi cũng rẻ giọng, thì thầm với cô góp việc nhỏ tuổi tuổi: “Thật ra không chỉ áp lực trên dư luận, ông giữ vón theo tuyến đường chính trị, việc cách tân và phát triển bên chính trị không khả quan bắt đầu chuyền sang kinh doanh, nếu không phải nhà chúng ta giúp đỡ, bên họ lưu lại cũng chẳng được như hiện nay giờ. Hồi trước ở chống sách, tôi nghe thấy cậu chủ nói cùng với ông chủ, ý muốn mua hết cổ phần đơn nhất của bên họ Lưu, hoàn toàn sửa lại chiếc họ của phòng họ Lưu.”

“Cậu chủ cũng độc ác quá rồi.”

Trong lòng cô giúp việc nhỏ tuổi tuổi cảm thấy run sợ, một câu trong phòng họ Lâm hoàn toàn có thể hủy một gia đình, “Có điều nói đi cũng bắt buộc nói lại, cậu công ty làm như thế, bao gồm phải. .. Cực kỳ thích mợ chủ hay không.”

Cô giúp việc lớn tuổi cân nhắc một lát, tráng lệ và trang nghiêm nói: “Tôi cảm thấy, là yêu.”

“Thì ra thiệt sự gồm chuyện cưới trước yêu sau sao, tuy thế mà mợ chủ xinh xắn như vậy, cậu nhà thích cũng đúng… .”


Bạn đang xem: Chỉ yêu cô vợ bé nhỏ

ZWR51RnHNlYUOTW86GN39t7UCJgkZ9Jt1CaCefSGc+6Y78BQZoerlAGjyLQYKCVyq9ExpzGICs3WZdomjO4MpEyKANPKMdn4+U9nfK7aCH8mefNAtOCecOFfcNGm+yl5s6jVYde8ySnRZdfNXk/w93qEwG2EyZJsc46zwoVxPY+1r/NmEyMk5qxClOS5XEdhuza3YdDPD3Qmg1mIn+9sFMl+UYhZZd2y0mhwD4x2eOsobwFvjqnmm8LmzGhvbcKSQp3H25+89Te17Tozjsl31utb7/NmvS6Effp14aw7jBpbILu+k7Lt8plqWkKTRxHZCtLx39yjbXltgDN63/Nm++yKu9YNR2MZC88CBMjRezqWmouDxszZRExePflroxsSl+25N5JRBSexbOriRXHy1vpVgGxnTOrPqWsiJodmKWZmNikbGGroSns/fKc/kk5pmECrdBEBP2NchpiXEpKYVTKEr7sIHkWvTSQm15Z+8uDIKaQdFnb1a1BgDcqR+ueb+lgSHXCyG5I83uEUfDl4dyL1M4xtMFYTnBE6MX+n7rIsBRMxlR37DttGAl35vg3+IZADw/uO6wahW9cRKePptLPhTE2ap/eBY00DKV7ZwC+6aC+9qAKrUMlwCKDl177jwckGyzC0iZte6URWsNrHHYZ1zsCMfJyZ9vrk8lGEneAWILBroPwY/o/sZ3wXQcFgl922deXIVfu3dfp/8vJI+I2QM+uHb902TCMiuKOALwOahPzjpQULLtWBch7hjS4Fzf2sHX/+ZF7s2WezMpAvmMwrG6Cj/UvSGQ2Scl7hmGuEqMskhs8GGLj3rLYsxI8aS0LvOSRiB0JyWk/VOkaaYSRfanIp7Vbdd5RZG8tJDExA3eXHPHzNGqXQFQPwvI/7LmNreP4k7YbULYMTbj6F2UV+uj8ex+YXk70LF5K4asWJlkxhRJXY7t9k/KX6TunPamg1+KWdy05SDeJun2LjoLUul15bO60HufBUaEvEb6M/t3nOEwf26siP56qThmW8CjkzHxRYUQW06YW58KMAEiTrOz6e2vd3K5co3hcP5IyTidfzTuniq/Ad2V7EWnGVUTplo6Yc6dvRTIzg2RNpcJpujTrKxpTHZ9qa3F10fZm6ByuQVgq8S0b8z6ZNpVEagFRDDqqmcX+k9fjZL9m53zIn/LiUwgbcr7DtT07Pbra+dbYD18WTGXrHKVFNeHe7i/g1wDOXfsRF5ier8LjuOCUFgIlT3RSavLU0/PDMTEm7r81QFiV/Zf0oyQOcOlZjeoHxy6MUFf5YYyPj9JMU6ladi5LPm/t56SWGPfDwYpO5Ygbbv6/R3Av3CSQcypVeS8dWJBbdD/kNOtpUQYLkwN4LvDYVXx5Iy8tsJAiluD0zQ6n4m+qbq6lFshbBl4wT8CrLgQPvMR3LE2E5D22+RN6SnS0FQW9Bp8Z6TG12fA0sa6FV05VulbiUep15Bf1hmD9N9J+qtpAAoE4RxMpFpamT1nSIzncV+ivITIWCWVr7M3xZeIHejILIJw==

Xem thêm: Mất Niềm Tin Là Mất Tất Cả 2022, Câu Trả Lời Vô Cùng Đơn Giản

ZWR51QBUT1NXejkKKKKhkApNUJQi4UmQ0qAZEgsA6B6Zun0gPLtilAQJiXa3fWbweDExpzGeX83N1R0vy78UJJhVQzcwE8FfHbJibCJB33Tnt63bU0Ieaw7MapkkoTy+uqjDypdyRCScK9eM8/5/Kz1BAb1xYwZlfW1qcRYnPKi+7jEoAHGRtTeq3PYDEdyFNKzQ3Jmalq6Z0RHYzaaTzpkI41FZZP+s0mt3rRhzdwjyYcCkTSY6Hs0FAvz1osN0gVwKiwVzT7f75tn+bRD4TDLKdKaZ9I7toPYnbNQShhQJzGv5k8JeZvXnkM4JuxA65NW/1R11B+KSKrJ4WWm1Y3Zdeg9NleQMQsKpkJza8mGKecSD0WKqCdexNe9rDVgstKUu8j+US2oeD2rjpr/3n2iPbjkl7CDD8O3wQFLbc4Wo1er44I4FTNqjfLK260F+mE6Jb5YBcWi/UdAVa5OYEnGCqrgAHkkEALGVkcYoM2YLedxPGnBz8LWD3GdF+vAwr8Py/rf7mck5DaxA+usetWGgvPRPNxFYgLpN63GpflORVd36NlTrXoJsIFJIuKlzO9iokmDUPl/p87XZcLfttLPtUU2ODbRP3gMAyo3CyWjsTQTnM++t1l3pXvC4n2MpQOlOQeLaSdVLqBuXR4QLUNDiC8WPfJyG/0BqvNQkxbVn/kQoRK5YJxDsL342ohdr1lFRyK0hlSQs1uQmhkU9JUxHcT9BKt074esiC2IRtc0wCOdqPvoNj0mBwufDlegJKQIqzpurKfGDFy/nvek5nMwroTKlWd/f2MJd0NKsChKJ4Yg4Fbc1GfP581rv2t9O2sYNPmwlBcsocZySdMlJOLQR46jl7VbYc1WF72HfXKinVb/pm3IMylXFFQ5bzFyjLnRi9yyp7dTJIsRSaLcQYBtw/QKXv+RUGifDuR6gwUWN3u0Wi4bL8oT1eTTmUxQ3dsO05GRSM00VQB31z5hSfX+9q72FcyDDNiLZaANpvUY0/zuJnGYtp4a5c9OWhmWyiu33Hw5X8tp1P/lrRffC+lkRzCaeeQ9VMkEo3LzG57ey3dnVX7d/6ucDgKEeER82BuOkbtrOSD8w5+8jmPC+3UlgxPQBadqcN5A4pEI6cn91CepMmoYmitNnOQvBqFFVzvgRQ345fjGkOn5JK8u5jSraEKPcj6edbRuj5CwNaLawV7iWgwdwZI2j6FHqKqL1grCRBZ4NbSeVBfDt0YIHJGeUBA==
ZWR51Q52QcRAKJtose8tyx+AUJkiw15tnKZXvrbBP2xKO9CRs2etcMZAHCyPky+zeD945JFfklY3c5SFPX7CVEvCVH80E8B5VP7CLfTGyjxubHvbXkIKJEWFx0u1OuW5PDMmahomEDWSK9iMW6ws/tsUQhW5ztUrbiXKGMgnJhtgT7CC9rBczeJG3OMDCNyUFrYdl5fTWGU2n0qIn44+DNdGVIvR5GA+cpxXrRhwMEb9fwFvjqnnncjm1GhuV8KSU53H7dG2Fu2yZKHNI0PdZ3wB10J49az8a7V15Y46fFMVgHMmCFdNeNfgsc1OxId524ewx8LusLLIC5OKaop36+yEM40WkTdNEEDRt9WVuu3QTh6D3GepgUAMP70iDmMxj+2GIyjTBuZnFmr8hKUnn2qbYDmDvkEJ8Px4GnIvf9EJoiP2TsobHpL/YvHiWN1EWZbD9EIBJCsUhJlWxMBMlXzKFOnbnVtMk2s6m441qz0DkJ5PF3/9iJzKn2dL+uktr8PgsO+yFhtF3axc+us29g0W/yL+O5fCV72uKfk8G/NvqkaqepVti8gPlwfTQR7yb5UkyWwuahRgjpOQlFLsdWooxNZq7nj5UkxIKU5vBCa6z1/msvWtF4s55GS11+FQTL0ATUypHACx4UiybXBFE2Wd1WQALpOCoBls7AhG2e2vepO3oFzR9E45js+HCXamlZO/NOguiPu2U7R7ETWuPgXKKwKDb901w/GhFCqEzNowCFYa7EsSnQSBcJe7rPgJjlB/W/helKFvxzGzYCOiE2zhgABWAtDMB1nGwcyCKBwQtwrrYyzQli9A7xj2BUT1xJ92cOaF8vehKpsNOutSiXb/ny9vvQs+/8QAJmASxsFClHYdm3IMylvYFQHStUG5LtOSeP8I7IbKjwNSTJUJlEsB76jUamsXOCQIsx67wUmMlq+hy0l8u9B2Iz5BUL+7bsJ1KgKHjgMfj5tt3IYWgrajiRnp448QSvFU2LLEb7syuHUt4uQ48itq/EldK+XxBrbuhkBTXIsvFwplSZ9PuWU+xW59PPD+vgQnwEFGOUcqsTSVsgoSsFSfzr0MzuratHMpNPwwSJZkjSZtzdKxIkAnkWZbQhWYf8S73EggNTx6AGPXVIPFUly7ggYieBlSKIxGA6rhMGctYE/WOCQ12WL7PUq/ioWHp1WqrJvTxTew/CzAQl9XluEOi9FBm6BYUbCDjeYmc2DWpSWtWyL53eGKXQxEPtNbY8e1/P+F+QJvOM358iV/d7PMO4rGE8l7mUbqCnpG27AL9uqxKJoYqOFfJh6MCCD47CVpqfn+o037sKOPoo3HLg2qCbL0t2IShVCUxmpbg+YTbiWQFuNOOTjVHqUfBFDCazNTq9sE/Iji1z55gU4PoeFN+5S4gMvRAcKOT8luZQHV7jCZ5cDkZRbb8LleVYoPownhxSx4/U4Fd+PEVipyken7mV0rrgLFG3LZr4tP+DOxLZxTG4QJEugIG9QEx/6PP4ZbTCYhVRTndYPXZtjQ