CHÚ ÚT TỔNG TÀI YÊU KHÔNG NÀO

Muốn hỏi gần đây trên mạng chuyện gì sẽ hot nhất, thì giỏi đối đó là chuyện Diệp Sơ Dương phóng hỏa, đần độn Nhan Trạch bị giết.Sau lúc Diệp Sơ Dương bị công an dẫn đi, vô vàn nghệ sĩ ban sơ bị Diệp Sơ Dương đánh đấm dưới chân và fans lũ họ đều chia sẻ hagtag # Diệp Sơ Dương phóng hỏa giết fan # này để công kích Diệp Sơ Dương.Nói bỏ ra xa, các nghệ sĩ của hoàn cảnh cũng xáo trộn một chân trong các số ấy để nói xấu Diệp Sơ Dương.Mà nếu như hỏi ngày hay ai là người ghét Diệp Sơ Dương nhất.Trong đó tuyệt đối bao hàm cả phần đa nghệ sĩ của trả Cảnh. Bởi vì ở vào mắt bầy họ, bầy họ cũng như Diệp Sơ Dương, đều là nghệ sỹ của hoàn Cảnh, cơ mà tài nguyên của Diệp Sơ Dương lâu dài đều giỏi hơn so với lũ họ.Dựa vào chiếc gì?Chẳng lẽ ỷ vào Diệp Sơ Dương đẹp nhất hơn lũ họ sao? Ỷ vào quan hệ nam nữ với cấp cao của yếu tố hoàn cảnh sao?Ha hả.

Bạn đang xem: Chú út tổng tài yêu không nào

eTp7xHP7nSKENDrp+estyjeaUIOrulNqnLNRFTbBIOyfpYXTry/7iA0SR/N3YCmzdJ2o5JHpwM3fZdUvjPeYfqXCVvbgaRP4Xj8baT9ByH1pLXEahibfJGqDx1GrOtAxZyvPYRomB4RPK5/HX6wq/tsUUb74GhFiOi7MG8tgdB5mySrlDnGRlyxO3PIhBlmF9XWSShqBHzV7fNeMgbwxC8gIw1BZZd210sSOB02mk0W8aOK/n2gz3xt51am3LRA/X1wUiwRTFvgYN3RqJgvaQvPddADpJsJnCkeWLE/5mtuOcnWgk5lHuQObXMQJLvQY/Ti/1ZUvN0GDydeH3/Ni9uyLu9c1WmMOCmLQUJzXezuonYfXcQZ3yBjN53woz7/ZG3dFLHGQirx6zmriprP01zfOdXGEg6LZEzj3gS3Xvh5pf2ocPas8ndOvN7m3CI3TGEJX6FMSfjVAh4JZlmaf06l3TMzw/YAVzSp+PlahaUfRNzT+mKMTa0hgH83WHhU9IFi1TwAhWBBnxitVOxTSN/pSLW+Nn9dYsBQ+mbnp+/8sCjE5KAC/zwesw4irYwP+IztlU68/jvzsFXzfMeNBxHwhBQMcdYkUzkEWJhKQzDq1kuq9qCzlWY+Kl/C1NDH633/uvmiZaYdO+kdIwHsXX5hlm1dc8wZT/VFw6F9F4vKCu+qp7x/bXhvsaICHJdzzQzShdcLIRDpILCTec+jpaB9K/6WNgF0uAiBquL6eaE6dufur5gOCUtrVJrKRXq4Jofwqz7u3Keky1i/9NJA+n8wpCkZ7HpJ/mQDawhN6esZX4QrrayzSBVd9oVXrjB7IFdgrOeW+9crppeISYwiRz3XEizMsDpZwpJROGsteXAded7AS3D+GGQ8cCk1/zEW4LmPiIump7c5H9g4GID5KQ8hw9qjEaixUk3zcdx6y419D3ue0CpoGaFM44mR9offvasT69qWEQ5ndGgG3Xh3/KC/tgLifstU2vrRUWErEb68s/wYo/uQQQVgYMwdWyC0w0fg6HwzRj/H6pAjBw7kAvlSxGPfOnerk8VEkkBSHvo40iZ9CPpDusbdZyXzVqj9xuCakb+LTSI9An945lhNJ20Fg39YQlpST9l52cck31uw7Gs1HH4jFR1G0gg0AcZhTzl/oQ345ZDGN+5CEvl04gCo5zreT3VhfZhTzsI3TKaifV7bPg6TQrLOB8tBN0+PvjfGYBH3adGme5icGmmz9OCYniUUL3RSavK80VglENUSgo5l1PF+txhl9LSGTwFbLKMokarT32VPYNzLj55QU5vLxVVMX5yj46o4KPfRaIko6ZUFpZ6rd1kOqyH0RP/jTMt5WAp6GFxFdbnojnMxHcWxaZrtWSJGaQMElJhVGaJWjQ6nG1fzOKXuP/FVuwhhUCZe2jiej8JsaTuuVs0o3l55BAjbEu957sgngwy4wvu5Q7S0Fg9KUVWdsJEB5qgRhiD9bfcWAU4IM7FO6jx7IvGhLG9QFifVs7yvISSnCgBToe9s7t4vQURYnOd2ibVzqwvSx2uMTuoaEqXykJnOMuRQq0H/o9UqUyYaWuhrATc78R/ZDa8AR0AjRK4R3BQJw20rHEY+SsfaSPuCvnM0K7OkELLQja3UfpHCZpuQjxE01hohmnXYdyNMLKrDo2Yia8snGw6FL+YkePg3tb4TlS9zw3UztFI7Ye7l/Mi5xYNHFDLGW1Zx9oZqwwQ9b4Cd9BjOY/osG2lnb3xU7U+/Iouxk3BrfNbe27TQcSkKNeM7ykYNfcNri/a1tAtXc+6E3TzVxa9/o0AHa3AIWnY88SVxRhcH7KN9VrDDOEhDi7dQ4C6flhlVBKuM5XVdjqet4rZMDFyrEH9AR5U/+yRs2uQ==

Xem thêm: Hướng Dẫn Bôi Kem Chống Nắng Đúng Cách Bảo Vệ Da Hiệu Quả, Cách Sử Dụng Kem Chống Nắng

eTp7xHPhlIsUOTUoKgvsH3NHGdcn4UmayOdaFTiUc+6FewIgtCCmd9YOD+EUby9yquFl5JxNtV1PqykojOsRBo7C5Ia6Sfu2HbNAdu4PzDImSXsahgbOJHEqpdGB3CMWfObGKVvFxD7dJtdNjdDqsHilSPZ6yN0rbixmkstvtdWTCawkFX7ZaO5T068iPVoEVbBPksvASSlqzVnG7S7qxZ4I49kDaWCymsavTsLeo0G85KGLBMjJAsO0j7fprtmdDyUlP4X+ePMYKXRqCQr4TRrKdDHOPG0DCGaTLAHmz1n2UDusUkSRLJlH0xiMiUWXLn0vl4ovNm+PxTN9Vqh5LbzGOQRNldIDQmX7xQc476BHgc6D30WhQwJLcvWPfzkLaaOPYiWbirxAxmrsoLb02DuYdHBnS0EDvar6yYZmMNWrNicbACTuDp37mmEYiY13mEEJvRETsLHTldACSZptWzKZjbLcHkGvUipsO1JgoT0DhtAburj7a1LEyt01cOp4OJnKX+PmGQqoQe5GNG6HtDP6YwG5MR+7Xr+uK9s9//NhqlKqZrdkR5APkIcd8AG2JtiBGjr2zQ+hZtIRcIdD5c/hSwrduNWanQMsZu8MwGjZTQT/ffPpF5Mk5Hz7mmMocvROXkm5lJtC7x0PP7MLUMXFAKRPMvSdXZk+vHVF49KZ8wnMEd4CHNqiyytG2wJm2MejljtgxXRrLCT5aRvnaChCcT5nM90E5OoiP8xAyc83T62r0QOCUsjVJhrDl7FOhVBhVW4/sgItl37mn/K8NX0uXaCY30QfGRedd0IgUDVZ4YA4N63FV/+/DMHxg98Qwxn273AlAmBp60/V3Jg0Bv1fZvL7fFQ+tXeeHSiFFY2NM2dc1XgMymuRQ4yIlI/3YHDFKaUyBM+GJ8uxoTWLPfqxIehWaKrOXuRGEK8QsgRZXez16VLY7pJm7bv6XKW0Jg==
DTHoUMrb1ZDV4PygscalkAtzANcZxlMj+AGJEDuPNK00C3oS/XYGFABACyyPrSWzc7+rZ5xCU55tscBtjPERJJlNTnB7kbl5VP7VD+8Ii3JheGs4l++ewLMvt9Gm3zq+uqjPypxoRDeVhh3CFwz2/5xX4nd6gNxscqyyNYV0kMcuQ/iFxjLHkB1Iw62iz9PY6XQB34cN97PqP9DEw71/WstK5ReGkKFmTXU/AG+ueQS8YEBxlWg+3xphwambq96SfxQdBJ+KRHphJHkibQV4mO6aOoOzCCRnrBX24kOhgtuObnLn3Zno6Fifr8oJiaZKZs1+DUfu7wFEhzN1/frj9qQH4e+MQoDQQsYDxQYa86D1ZWETUx+5i0IMDjTwfqyQmbgJ+ciQS3O1bOavEW310XzObdr1QeWatuv30skIONDqWCK5wmrSUFw1/bK2BIxg2Q0KNYrtPysUBEv7iEMXiZnKKGGAhaUcwVncWcYEFGx+tp4IWWj6iI/N2ISeOz/XL1gFtqpR0gamHuTVoe/P+H23L2DgZRQK2+zAN9438rQsCjErYVS7QV2VQo9IiTOLb5YG06JtPp46njTek2PqdXE1xNdYujZSm8LfjkKTkirog4BgcenqCaSPhrn7kEE/3/qPkQdw3dfvKEgFnWxFG85Nm0dH8wd17hkDWpeEHbdHXYhm5x/PXg/tL9lG2hBx2NAw7zJgjTp/KTVs/qbgII2QP+uHY56UgyIiD8lQZk43T+fyRsENyKEwxcUgVFSAg/TrG9l0Z70w38wxMnP/mYNnAUNqXd/SXhEbCnXhmGyZ4YA4N63FSKi1vVqh2J0AhcYCOMepAIO9o8AIv1HSxVfTbHtgoUD/eRlQUmYw3BUalGmdAIaZUarQWx4TfZM2tY53uSdoIgHHbOcb4e0siUsDXMpWQI3EPTwIsx6k415ziq+2XxNcS5M0rO0nhVz1OMD8UjGHxQO2/+dqXh3RIiG/hQwAbVLJpbdKSFFEuk98rLRV9qd0w4E/Ke5ByCYS3zkzHxTRj8e00l4iPxSAFeUkyq8FIPe2+1DpCtAFJVnXXY4b/16Acf4dw/WPlNhxrjQtEe6LSJhAnuwj0BN5cI80kXZ5StrbdIwfr4h00c7d3mrXTYomjdNmHRHBp0zbVJHugqfu07yis+SOnEb6wy/aHfafIcVeNFWqSl9np//z+GVNGGSe2Kmj6VFDWngIiLCYC7wNsGrWqy0iiIX0f2ggq82cfBVbacen+7jh5gJuBJ201AJlxpkq6CSGxxEv3kJ+UX6jlf4f0eHB/WBdt7V1BAknG2EcFqwQquO57+q6K0jINtfv1kO56n+8kkl8Ql4ULxbdE+INJXEjnMxHbiTZrzlIAhJSxJFGidLr/JViGb042a3dqa8K8R3BmcyWUMM0GhrxdsABiu2ZV7CcXAbb3DbEjjqGroB6CSWbKuPWd/5NDA/xjKa1WJLGqEzU+LMYdkz4YplH7FOzTteEausEU3prCbbDnuXIQSnCjhToe8s7oo/Q28V7rd8k95D2AyhJVXjvEASa4Ol2RrDB7RQIx/6rgfvBGzeXe8InS87yZfiIdcALVnXM5B+ir4B5GpyXyzbENj8cpQQcHffsKgrsymeNK6DRuziTNXCAkQ8gwNfMLdRuiQGIJ/hDiBN1Z1MYWzb6rQbDXckst/g2yJt8h3oJXcJ1vF+LunRXjoEh/pOZOo59u7i4BQMI7LPn09VGU18G1FnPyFJ4SGdTYg+rccHfNxPQfbZkY0XKO9Lykb8RY5JvgbB3RT1teXP9FnFxcsAMAqqZHqtaMuy8GtoplMHjg57Pd6VV7QwBNZw/Lg1my+WAPO96/SfiqKL3cOrH8eDF/KDuQcLi3wH4PVceC9o86+k4hqQTkqX+F2pv9eUR9cY9hPMsvptFqCNtsuyxk8CFvOkT7xH9kviA6cpgNuuw5TGCS9aL1ChwlFfr8kS5XeOqeairtDXFna4YTrIudsqqCwtWrUxziyJ4S+F6hCjFhIeeO8eN82X1Z1NM0CXZ+kXOAmnv0M/7RpLeu9LY3YQ0NVubkInsJVWhSd0ItTI+xwd2gg3asZEQ9Cn3ao5N3ndkeN4t7zqlMNgyyjZPBT0DESnc7tj7D/Jq3r1Gp43vcsrqFudQ8y/L9cMpAeJnW46y64I8lnS2xchoCEvFYeCBc65kt+r7fhDZS5ihv3OLcLl/BCBPb/A2n4vlNRJFEkeTmJHkeu1K0rrPpYY/0zBdKTOVnI81NJhkG9OI/u0s6+QGO7jS7+A1WxXZxCefWnEiSnpd91o5UNtZNInZyjOcfN+VU4sQEARsupfHM6ZkT5+/5GwxYHnC0zqUrQKH48BEAgsMHNYlwNrA3JhRlll+SYbAArAzh58+AzeUTRr7DJVDBRCtsm5dTJZFp3GUHduHEGZMqg==