Đại Học Hải Phòng Tuyển Sinh 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140202 Giáo dục đái học. A00; C01; C02; D01 10.5
2 51140201 Giáo dục Mầm non. M00; M01; M02 11
3 0 Các ngành đào tạo và giảng dạy cao đẳng 0 ---
4 52760101 Công tác thôn hội 0 15
5 52620301 Nuôi trồng thủy sản (Chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản) C00; C01; C02; D01 15
6 52620110 Khoa học cây cối (Chuyên ngành: Kỹ sư Nông học) A00; B00; C02; D01 15
7 52620105 Chăn nuôi (Chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi) A00; B00; C02; D01 15
8 52580102 Kiến trúc A00; B00; C02; D01 ---
9 52510401 Công nghệ kỹ thuật chất hóa học ( những chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật môi trường; technology Silicat) V00; V01 15
10 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa (Chuyên ngành: Kỹ sư Điện tự động hóa Công nghiệp, Kỹ sư tự động hóa Hệ thống điện) A00; B00; C02; D01 15
11 52510301 Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 15
12 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 15
13 52510202 Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí chế tạo) A00; A01; C01; D01 15
14 52510103 Công nghệ kỹ thuật tạo ra (Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) A00; A01; C01; D01 15
15 52480201 Công nghệ thông tin (Các chuyên ngành: công nghệ thông tin; media và mạng thứ tính; hệ thống thông tin) A00; A01; C01; D01 15
16 52460101 Toán học (Các chuyên ngành: Toán học; Toán – Tin ứng dụng) A00; A01; C01; D01 15
17 52420201 Công nghệ sinh học A00; A01; C01; D01 15
18 52420101 Sinh học (Các chăm ngành: Đa dạng sinh học và cải cách và phát triển bền vững; Sinh học biển) A00; B00; C02; D01 15
19 52340301 Kế toán (Các chăm ngành: kế toán doanh nghiệp; kế toán kiểm toán) A00; B00; C02; D01 15.5
20 52340201 Tài bao gồm – bank (Các chuyên ngành: Tài chủ yếu doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chủ yếu – Bảo hiểm; đánh giá và thẩm định giá) A00; A01; C01; D01 15
21 52340101 Quản trị sale ( những chuyên ngành: quản lí trị gớm doanh; quản lí trị Tài chính Kế toán; quản trị Marketing) A00; A01; C01; D01 15
22 52310101 Kinh tế (Các chuyên ngành: kinh tế tài chính Vận sở hữu và dịch vụ; kinh tế tài chính ngoại thương; Kinh tế Xây dựng; làm chủ Kinh tế) A00; A01; C01; D01 15
23 52220330 Văn học A00; A01; C01; D01 15
24 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D14; D15 20
25 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D02; D03; D04 20
26 52220113 Việt phái nam học A00; D01; D14; D15 15
27 52140231 Sư phạm tiếng Anh C00; D01; D14; D15 21.5
28 52140219 Sư phạm Địa lý A01; D01; D14; D15 15
29 52140217 Sư phạm Ngữ văn A00; B00; C00; D01 17
30 52140212 Sư phạm Hóa học C00; D01; D14; D15 15
31 52140211 Sư phạm đồ vật lý A00; B00; C02; D01 15
32 52140209 Sư phạm Toán học A00; C01; D01 20
33 52140206 Giáo dục Thể chất A00; A01; C01; D01 ---
34 52140205 Giáo dục chính trị T00; T01 15
35 52140202 Giáo dục tè học A00; B00; C14; C15 18
36 52140201 Giáo dục Mầm non A00; C01; C02; D01 16
37 0 Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học 0 ---

*

THP - Đại học Hải Phòng

Website chính: dhhp.edu.vn