Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm 2018

Xem danh sách điểm chuẩn tất cả trường đh 2018

 

*

*

Điểm trúng tuyển chọn vào những ngành nêu trên giành riêng cho thí sinh thuộc khu vực 3; nút chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1, giữa hai khu vực tiếp đến là 0,25.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học luật tphcm 2018

Nội dung chấp nhận từ trường cũng giống như thủ tục nhập học của đh Luật hồ chí minh 2018:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018

 

Số: 543/ĐHL-ĐT TP. Hồ nước Chí Minh, ngày 21 mon 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy năm 2018

về công bố điểm xét trúng tuyển vào Trường

 

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo quy trình xét tuyển chọn theo Đề án tuyển chọn sinh riêng cùng điểm trúng tuyển đh hệ chính quy năm 2018 như sau:

 

Stt

Ngành

Điểm trúng tuyển

A00

A01

C00

D01,03,06

D14

D66,69,70

D84,87,88

1.

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

D01: 20,0

22,0

D66: 23,0

D84: 22,0

2.

Quản trị - Luật

21,0

20,5

-

20,5

-

-

21,5

3.

Luật

19,5

19,5

23,0

19,5

-

-

-

4.

Quản trị tởm doanh

19,0

19,0

-

19,0

-

-

19,0

5.

Xem thêm:

Luật thương mại dịch vụ quốc tế

-

22,5

-

D01: 23,0;

D03,06: 20,0;

-

D66: 24,5;

D69,70: 20,0;

D84: 22,5;

D87,88: 20,0;

 

* Ghi chú:

Điểm trúng tuyển chọn vào những ngành nêu trên giành cho thí sinh thuộc khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai quần thể vực tiếp nối là 0,25 (không phẩy hai mươi năm) điểm.

6.1. Đối với sỹ tử trúng tuyển: nộp phiên bản chính Giấy triệu chứng nhận tác dụng thi THPT non sông năm 2018 (có chữ ký kết của chủ tịch Hội đồng thi và đóng vết đỏ của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo) để chứng thực nguyện vọng theo học tại Trường.

a) cách thức và thời hạn

* Nộp trực tiếp trên Trường:

- Địa điểm: Giảng mặt đường C.301, số 02 Nguyễn tất Thành, Phường 12, Q4;

* Nộp qua đường bưu điện:

- cách thức: phải theo bề ngoài chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu lại ý: bên phía ngoài phong phong bì ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp Giấy triệu chứng nhận kết quả thi.

- Địa chỉ dấn hồ sơ: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học quy định TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn vớ Thành, Phường 12, Quận 4.

Lưu ý: hoàn toàn có thể việc đưa Giấy chứng nhận kết thi THPT tổ quốc năm 2018 đến Trường theo hình thức chuyển phát cấp tốc hoặc đưa phát ưu tiên không đảm bảo đúng thời hạn quy định, vày vậy, trước khi gửi Giấy chứng nhận này qua cơ quan/ doanh nghiệp dịch vụ gửi phát nhanh, đưa phát ưu tiên, thí sinh đề nghị làm công việc sau:

+ Thứ nhất, chụp hình ảnh (hoặc scan) Giấy hội chứng nhận công dụng thi THPT non sông năm 2018;

+ Thứ hai, sau khoản thời gian làm chấm dứt thủ tục cùng với cơ quan/ công ty làm thương mại dịch vụ chuyển phạt nhanh, gửi phát ưu tiên, thí sinh chụp ảnh (hoặc scan) Giấy biên nhận/ Phiếu yêu thương cầu hỗ trợ dịch vụ này;

+ Thứ ba, giữ hộ 2 loại bạn dạng chụp ảnh hoặc scan này (Giấy bệnh nhận tác dụng thi THPT giang sơn năm 2018 với Giấy biên nhận/ Phiếu yêu thương cầu cung cấp dịch vụ) vào địa chỉ thư điện tử: vdle