ĐIỂM ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 ngôn từ Trung Quốc 7220204CLCDGNLHCM839
2 ngôn ngữ Thái Lan 7220214D01, D96, D15, D78, XDHB26.3Tiếng Anh >= 8.77Học bạ
3 Sư phạm Tiếng trung quốc 7140234D01, D96, D78, D04, XDHB27.88Học lực năm lớp 12 loại GiỏiHọc bạ
4 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204CLCD01, D78, D04, D83, XDHB27.42Học bạ
5 ngôn từ Hàn Quốc 7220210CLCD01, D96, D78, XDHB27.37Học bạ
6 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D78, D04, D83, XDHB27.58Học bạ
7 Sư phạm giờ Pháp 7140233D01, D96, D78, D03, XDHB25.99Học lực năm lớp 12 loại GiỏiHọc bạ
8 ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210D01, D96, D78, XDHB27.91Học bạ
9 Sư phạm tiếng Anh 7140231D01, XDHB28.5Tiếng Anh >= 9.60Học lực lớp 12 loại Giỏi
10 ngữ điệu Nhật 7220209CLCD01, D06, XDHB27.32Học bạ
11 Đông phương học 7310608D01, D96, D78, D06, XDHB26.34Học bạ
12 quốc tế học 7310601CLCD01, D96, D09, D780
13 ngôn từ Anh 7220201CLCD01, XDHB26.77Tiếng Anh >= 8.13Học bạ
14 ngữ điệu Nhật 7220209D01, D06, XDHB27.47Học bạ
15 nước ngoài học 7310601D01, D96, D09, D78, XDHB26.68Tiếng Anh >= 9.20Học bạ
16 ngôn ngữ Pháp 7220203D01, D96, D78, D03, XDHB26.15Học bạ
17 ngôn ngữ Nga 7220202D01, D96, D78, D02, XDHB25.1Học bạ
18 ngôn ngữ Anh 7220201D01, XDHB27.45Tiếng Anh >= 9.20
19 Sư phạm Tiếng trung quốc 7140234DGNL0
20 ngôn từ Trung Quốc 7220204DGNLHCM830
21 Sư phạm tiếng Pháp 7140233DGNL0
22 ngôn từ Hàn Quốc 7220210DGNLHCM838
23 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231DGNL0
24 ngôn ngữ Nhật 7220209CLCDGNLHCM755
25 Đông phương học 7310608DGNLHCM720
26 ngôn từ Thái Lan 7220214DGNLHCM824
27 ngữ điệu Anh 7220201CLCDGNLHCM759
28 ngôn ngữ Nhật 7220209DGNLHCM829
29 thế giới học 7310601DGNLHCM743
30 ngôn từ Pháp 7220203DGNLHCM767
31 ngôn ngữ Nga 7220202DGNLHCM685
32 ngữ điệu Anh 7220201DGNLHCM802
33 Đông phương học tập 7310608CLCDGNLHCM737
34 Đông phương học 7310608CLCD01, D96, D78, D06, XDHB25.01Học bạ
35 ngôn từ Hàn Quốc 7220210CLCDGNLHCM793
36 thế giới học 7310601CLCDGNLHCM721

Bạn đang xem: Điểm đại học ngoại ngữ đà nẵng


Xem thêm: Yêu Cầu Công Ty Cổ Phần Du Lịch An Giang Tạm Dừng Điểm Tham Quan Chưa Cấp Phép

*

*