Điểm Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị marketing 7340101DGNLHCM830
2 sale 7340115DGNLHCM860
3 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DGNLHCM700
4 kinh doanh quốc tế 7340120DGNLHCM900
5 thương mại điện tử 7340122DGNLHCM810
6 Tài chính - bank 7340201DGNLHCM785
7 kế toán 7340301DGNLHCM765
8 truy thuế kiểm toán 7340302DGNLHCM790
9 nguyên tắc 7380107DGNLHCM810Luật tởm tế
10 luật pháp 7380108DGNLHCM750Luật quốc tế
11 technology kỹ thuật cơ khí 7510201DGNLHCM750
12 Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM700
13 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203DGNLHCM780
14 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205DGNLHCM800
15 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206DGNLHCM650
16 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303DGNLHCM800
17 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DGNLHCM760
18 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM660
19 technology kỹ thuật máy vi tính 7480108DGNLHCM800
20 IOT và trí tuệ nhân tạo 7510304DGNLHCM800IOT cùng Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
21 technology thông tin 7480201DGNLHCM850
22 dược khoa 7720201DGNLHCM830
23 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401DGNLHCM670
24 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM780
25 công nghệ sinh học 7420201DGNLHCM750
26 Đảm bảo quality và bình an thực phẩm 7540106DGNLHCM650
27 bổ dưỡng và công nghệ thực phẩm 7720497DGNLHCM650
28 kiến thiết thời trang 7210404DGNLHCM700
29 công nghệ dệt, may 7540204DGNLHCM650
30 Kỹ thuật xây dựng 7580201DGNLHCM700
31 kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông 7580205DGNLHCM650
32 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM650
33 cai quản đất đai 7850103DGNLHCM650Nhóm ngành thống trị đất đai và tài chính tài nguyên
34 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM720
35 cai quản trị sale 7340101CDGNLHCM690CT unique cao
36 sale 7340115CDGNLHCM700CT unique cao
37 kinh doanh quốc tế 7340120CDGNLHCM720CT unique cao
38 Tài bao gồm - bank 7340201CDGNLHCM660CT quality cao
39 kế toán 7340301CDGNLHCM650CT unique cao
40 truy thuế kiểm toán 7340302CDGNLHCM660CT quality cao
41 cơ chế 7380107CDGNLHCM680Luật khiếp tế, CT quality cao
42 giải pháp 7380108CDGNLHCM655Luật quốc tế, CT chất lượng cao
43 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CDGNLHCM680CT quality cao
44 Công nghệ chế tạo máy 7510202CDGNLHCM655CT quality cao
45 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203CDGNLHCM680CT quality cao
46 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205CDGNLHCM730CT unique cao
47 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206CDGNLHCM650CT quality cao
48 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303CDGNLHCM720CT quality cao
49 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301CDGNLHCM660CT quality cao
50 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CDGNLHCM650CT unique cao
51 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108CDGNLHCM700CT chất lượng cao
52 technology thông tin 7480201CDGNLHCM785CT unique cao
53 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401CDGNLHCM650CT quality cao
54 công nghệ thực phẩm 7540101CDGNLHCM665CT quality cao
55 công nghệ sinh học 7420201CDGNLHCM665CT chất lượng cao
56 ngôn ngữ Anh 7220201KDGNLHCM650CT link quốc tế 2+2 với ASU
57 thống trị tài nguyên và môi trường 7850101KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
58 Khoa học máy tính xách tay 7480101KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
59 Tài bao gồm - bank 7340201KDGNLHCM650CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU
60 quản ngại trị marketing 7340101KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
61 sale 7340115KDGNLHCM650CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU
62 kinh doanh quốc tế 7340120KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 với ASU
63 kế toán 7340301KDGNLHCM650CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU
64 ngôn từ Anh 7340301QDGNLHCM675CT thế giới CLC
65 truy thuế kiểm toán 7340302QDGNLHCM690CT thế giới CLC
66 quản ngại trị kinh doanh 7340101A01, C01, D01, D96, XDHB28Xét học tập bạ
67 sale 7340115A01, C01, D01, D96, XDHB28.5Xét học bạ
68 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A01, C01, D01, D96, XDHB26.25Xét học tập bạ
69 sale quốc tế 7340120A01, C01, D01, D96, XDHB28.5Xét học tập bạ
70 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A01, C01, D01, D96, XDHB27.25Xét học tập bạ
71 Tài chủ yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D90, XDHB27.75Xét học bạ
72 kế toán 7340301A00, A01, D01, D90, XDHB27.75Xét học bạ
73 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D90, XDHB27.25Xét học bạ
74 cách thức 7380107A00, C00, D01, D96, XDHB28Luật ghê tế, Xét học bạ
75 phép tắc 7380108A00, C00, D01, D96, XDHB27Luật quốc tế, Xét học bạ
76 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, C01, D90, XDHB26.5Xét học bạ
77 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, C01, D90, XDHB26Xét học tập bạ
78 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học tập bạ
79 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205A00, A01, C01, D90, XDHB27.5Xét học bạ
80 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206A00, A01, C01, D90, XDHB24.25Xét học bạ
81 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa 7510303A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học bạ
82 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, C01, D90, XDHB26.5Xét học bạ
83 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, C01, D90, XDHB25.75Xét học bạ
84 technology kỹ thuật máy tính 7480108A00, A01, C01, D90, XDHB27Xét học bạ
85 IOT và trí tuệ tự tạo 7510304A00, A01, C01, D90, XDHB26.5IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng, Xét học tập bạ
86 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D90, XDHB28Xét học tập bạ
87 dược khoa 7720201A00, B00, D07, C08, XDHB27.5Xét học bạ
88 công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401A00, B00, D07, C02, XDHB24Xét học tập bạ
89 technology thực phẩm 7540101A00, B00, D07, D90, XDHB27.5Xét học bạ
90 công nghệ sinh học 7420201A00, B00, D07, D90, XDHB27Xét học tập bạ
91 Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm 7540106A00, B00, D07, D90, XDHB24Xét học bạ
92 bổ dưỡng và kỹ thuật thực phẩm 7720497A00, B00, D07, D90, XDHB24Xét học tập bạ
93 xây đắp thời trang 7210404A00, C01, D01, D90, XDHB25.5Xét học tập bạ
94 technology dệt, may 7540204A00, C01, D01, D90, XDHB24Xét học bạ
95 Kỹ thuật desgin 7580201A00, A01, C01, D90, XDHB26Xét học bạ
96 kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông 7580205A00, A01, C01, D90, XDHB24Xét học bạ
97 thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101B00, C02, D90, D96, XDHB23Xét học tập bạ
98 làm chủ đất đai 7850103A01, C01, D01, D96, XDHB23Nhóm ngành cai quản đất đai và tài chính tài nguyên, Xét học bạ
99 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D96, XDHB26.25Xét học bạ
100 quản ngại trị kinh doanh 7340101CA01, C01, D01, D96, XDHB25.5CT chất lượng cao, Xét học bạ
101 marketing 7340115CA01, C01, D01, D96, XDHB26CT chất lượng cao, Xét học tập bạ
102 sale quốc tế 7340120CA01, C01, D01, D96, XDHB26CT unique cao, Xét học tập bạ
103 Tài chủ yếu - bank 7340201CA00, A01, D01, D90, XDHB25.5CT quality cao, Xét học tập bạ
104 kế toán 7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB25CT quality cao, Xét học bạ
105 truy thuế kiểm toán 7340302CA00, A01, D01, D90, XDHB24CT chất lượng cao, Xét học bạ
106 quy định 7380107CA00, C00, D01, D96, XDHB26.25Luật khiếp tế, CT unique cao, Xét học bạ
107 chế độ 7380108CA00, C00, D01, D96, XDHB25Luật quốc tế, CT quality cao, Xét học tập bạ
108 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, C01, D90, XDHB25CT chất lượng cao, Xét học tập bạ
109 Công nghệ sản xuất máy 7510202CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT quality cao, Xét học bạ
110 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203CA00, A01, C01, D90, XDHB24.75CT unique cao, Xét học bạ
111 technology kỹ thuật xe hơi 7510205CA00, A01, C01, D90, XDHB26CT unique cao, Xét học bạ
112 technology Kỹ thuật sức nóng (Cơ điện lạnh) 7510206CA00, A01, C01, D90, XDHB22CT quality cao, Xét học tập bạ
113 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303CA00, A01, C01, D90, XDHB24.75CT quality cao, Xét học tập bạ
114 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT unique cao, Xét học tập bạ
115 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302CA00, A01, C01, D90, XDHB24CT quality cao, Xét học bạ
116 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108CA00, A01, C01, D90, XDHB25CT unique cao, Xét học bạ
117 công nghệ thông tin 7480201CA00, A01, C01, D90, XDHB26.5CT quality cao, Xét học tập bạ
118 technology kỹ thuật hoá học 7510401CA00, B00, D07, C02, XDHB22CT chất lượng cao, Xét học bạ
119 technology thực phẩm 7540101CA00, B00, D07, D90, XDHB23.5CT quality cao, Xét học bạ
120 công nghệ sinh học tập 7420201CA00, B00, D07, D90, XDHB22CT chất lượng cao, Xét học tập bạ
121 ngôn ngữ Anh 7220201KD01, D14, D15, D96, XDHB21CT link quốc tế 2+2 với ASU, Xét học bạ
122 thống trị tài nguyên và môi trường 7850101KB00, C02, D90, D96, XDHB21CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ
123 Khoa học máy tính xách tay 7480101KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ
124 Tài bao gồm - bank 7340201KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT links quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ
125 cai quản trị kinh doanh 7340101KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT links quốc tế 2+2 với ASU, Xét học tập bạ
126 sale 7340115KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ
127 marketing quốc tế 7340120KA01, C01, D01, D96, XDHB21CT liên kết quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học bạ
128 kế toán 7340301KA00, A01, D01, D90, XDHB21CT link quốc tế 2+2 cùng với ASU, Xét học tập bạ
129 ngôn ngữ Anh 7340301QA00, A01, D01, D90, XDHB24CT quốc tế CLC, Xét học bạ
130 kiểm toán 7340302QA00, A01, D01, D90, XDHB24CT quốc tế CLC, Xét học tập b