Dự Trữ Ngoại Hối Việt Nam 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ----------------

Số: 50/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày trăng tròn tháng 05 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC

Căn cứ cách thức Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật bank Nhà nước nước ta ngày 16tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm2005 với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18tháng 3 năm 2013;

Theo đề nghị của Thống đốc bank Nhà nước ViệtNam,

Chính phủ ban hành Nghị định về làm chủ dự trữngoại hối nhà nước.

Bạn đang xem: Dự trữ ngoại hối việt nam 2014

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này dụng cụ về dự trữ ngoại hối hận nhà nước,quản lý dự trữ ngoại ân hận nhà nước, hạch toán kế toán, báo cáo và ra mắt thôngtin dự trữ ngoại hối hận nhà nước.

Điều 2. Cơ quan quản lý dự trữngoại ăn năn nhà nước

Ngân hàng nhà nước việt nam (sau đây hotline là Ngânhàng công ty nước) là cơ quan thống trị dự trữ ngoại ân hận nhà nước theo cách thức tạiNghị định này và các quy định lao lý có liên quan.

Điều 3. Lý giải từ ngữ

Tại Nghị định này, các từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. Dự trữ ngoại ăn năn nhà nước là gia tài bằng ngoạihối được biểu hiện trong bảng phẳng phiu tiền tệ của bank Nhà nước bao gồm:

a) Dự trữ ngoại ân hận nhà nước thừa nhận (sau phía trên gọilà dự trữ ngoại hối hận chính thức) là phần gia sản bằng ngoại hối thuộc sở hữu Nhànước được chính phủ nước nhà giao cho bank Nhà nước trực tiếp quản lí lý;

b) Tiền nhờ cất hộ ngoại tệ cùng vàng của những tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế (sau đây call là tổ chức triển khai tín dụng) và Kho bạc đãi Nhànước nhờ cất hộ tại bank Nhà nước;

c) những nguồn ngoại hối khác.

2. Dự trữ ngoại hối hận chính thức bao hàm Quỹ dự trữngoại hối hận và Quỹ bất biến tỷ giá chỉ và thống trị thị ngôi trường vàng.

3. Bảo toàn dự trữ ngoại hối nhà nước là đảm bảo antoàn dự trữ ngoại hối nhà nước trải qua việc tuân thủ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạnmức đầu tư chi tiêu dự trữ ngoại hối hận nhà nước được phê duyệt.

4. Thanh khoản dự trữ ngoại hối hận nhà nước là khảnăng sẵn sàng đáp ứng ngoại tệ với vàng phục vụ mục tiêu điều hành chính sách tiềntệ quốc gia, chế độ tỷ giá và vàng, can thiệp thị phần ngoại hối hận đảm bảokhả năng thanh toán quốc tế và đáp ứng các nhu cầu ngoại hối đột xuất, cung cấp báchcủa đơn vị nước.

5. Sinh lãi là bao gồm chênh lệch dương thân tổng thu nhậptrừ túi tiền đầu bốn dự trữ ngoại ân hận chính thức trong năm tài khóa.

6. Đầu bốn dự trữ ngoại ăn năn nhà nước là câu hỏi Ngânhàng nhà nước gửi, mua, bán ngoại tệ cùng vàng; mua, phân phối chứng khoán, những loại giấytờ có mức giá khác bằng ngoại tệ; ủy thác đầu tư và thực hiện các vẻ ngoài đầu tưkhác trên thị trường quốc tế vị Thống đốc ngân hàng Nhà nước pháp luật trong từngthời kỳ.

7. Tổ chức cơ cấu đầu tưdự trữ ngoại hối chính thức bao gồm: xác suất của những loại ngoại tệ cùng khối lượngvàng; tỷ lệ chi tiêu ngắn hạn, trung hạn với dài hạn; xác suất tiền nhờ cất hộ ngoại tệ, chứngkhoán, những loại sách vở có giá với các hiệ tượng đầu tứ khác vào dự trữ ngoạihối thừa nhận và mức nước ngoài tệ tối đa để mua vàng trên thị phần quốc tế củaQuỹ ổn định tỷ giá bán và làm chủ thị ngôi trường vàng bởi Thống đốc ngân hàng Nhà nướcquy định vào từng thời kỳ.

8. Tiêu chuẩn chi tiêu dự trữ ngoại ăn năn nhà nước baogồm: nấc xếp hạng tin tưởng của công ty đối tác được phép đầu tư dự trữ ngoại ân hận nhànước, loại triệu chứng khoán, giấy tờ có giá chỉ được phép đầu tư chi tiêu dự trữ ngoại ân hận nhà nướcdo Thống đốc ngân hàng Nhà nước mức sử dụng trong từng thời kỳ.

9. Hạn mức đầu tư dự trữ ngoại ân hận nhà nước là mứcngoại hối tối đa được phép chi tiêu theo công ty đối tác và bề ngoài đầu tư vì chưng Thống đốcNgân hàng nhà nước giải pháp trong từng thời kỳ.

10. Can thiệp thị trường trong nước là bài toán Ngânhàng đơn vị nước mua, bán, hoán thay đổi ngoại tệ và vàng và triển khai các hình thứccan thiệp không giống trên thị trường trong nước.

Điều 4. Nguyên tố dự trữ ngoạihối nhà nước

1. Ngoại tệ chi phí mặt, tiền gửi bởi ngoại tệ sinh hoạt nướcngoài.

2. Chứng khoán và các sách vở và giấy tờ có giá khác bởi ngoạitệ do chính phủ, tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế phân phát hành.

3. Quyền rút vốn quánh biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệquốc tế.

4. Quà do bank Nhà nước quản lý.

5. Những loại ngoại hối khác ở trong phòng nước.

Điều 5. Nguồn hình thành dự trữngoại hối hận nhà nước

1. Ngoại ân hận mua từ ngân sách nhà nước cùng thị trườngngoại hối.

2. Ngoại hối hận từ những khoản vay ngân hàng và tổ chứctài chủ yếu quốc tế.

3. Ngoại ăn năn từ tiền nhờ cất hộ ngoại tệ của Kho bạc đãi Nhànước và những tổ chức tín dụng.

4. Ngoại hối mua từ những khoản sinh lãi từ đầu tư chi tiêu dựtrữ ngoại ăn năn nhà nước.

5. Ngoại ân hận từ những nguồn khác.

Điều 6. Cơ cấu, tiêu chuẩn, hạnmức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước

1. Bank Nhà nước luật cơ cấu, tiêu chuẩn,hạn mức đầu tư dự trữ ngoại ân hận nhà nước bao gồm:

a) lao lý về tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư áp dụng vớidự trữ ngoại ăn năn nhà nước;

b) pháp luật về cơ cấu đầu tư chi tiêu áp dụng cùng với dự trữ ngoạihối bao gồm thức, bao hàm cơ cấu đầu tư của Quỹ dự trữ ngoại ân hận và cơ cấu tổ chức đầu tưcủa Quỹ định hình tỷ giá chỉ và cai quản thị trường vàng.

2. Cửa hàng xây dựng cơ cấu chi tiêu của Quỹ dự trữ ngoạihối:

a) xu thế biến rượu cồn tỷ giá, lãi suất vay và giá vàngtrên thị phần quốc tế;

b) Tình hình chi tiêu vào các loại ngoại tệ cùng vàngtrong dự trữ quốc tế của những nước trên nhân loại theo thống kê của Quỹ tiền tệquốc tế.

3. đại lý xây dựng cơ cấu chi tiêu của Quỹ ổn định tỷgiá và thống trị thị trường vàng:

a) Mục tiêu chính sách tiền tệ, cơ chế tỷ giávà giá bán vàng;

b) tình hình biến động tỷ giá cùng giá tiến thưởng trên thịtrường ngoại ân hận trong nước với quốc tế;

c) tình trạng sử dụng những loại nước ngoài tệ vào thanhtoán xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại & dịch vụ và trả nợ nước ngoài của Việt Nam;

d) giới hạn trong mức ngoại hối hận của Quỹ bất biến tỷ giá với quảnlý thị phần vàng vì Thủ tướng cơ quan chính phủ phê để ý trong từng thời kỳ.

4. Cửa hàng xây dựng tiêu chuẩn, giới hạn ở mức đầu tư:

a) quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước;

b) Dự báo tình tiết tình hình thị phần tài chínhquốc tế và thị trường ngoại ăn năn trong nước;

c) khối hệ thống xếp hạng của những tổ chức xếp hạng tínnhiệm bao gồm uy tín trên gắng giới.

5. Định kỳ 6 tháng cùng khi buộc phải thiết, Thống đốc Ngânhàng đơn vị nước quyết định phê để ý cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư chi tiêu dự trữngoại ăn năn nhà nước và báo cáo Thủ tướng chính phủ đồng thời gửi cỗ Tài chính đểphối hợp.

Điều 7. Nhiều loại ngoại tệ được phépđầu tứ dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngoại tệ được phép đầu tư dự trữ ngoại ân hận nhà nướclà nước ngoài tệ từ do biến hóa và nước ngoài tệ khác theo cam kết tại các thỏa thuậnhoán thay đổi tiền tệ song phương với đa phương do ngân hàng Nhà nước ký kết cùng với cácngân hàng trung ương và tổ chức triển khai tài chính quốc tế.

Điều 8. Kiểm soát việc thống trị dựtrữ ngoại ăn năn nhà nước

Hằng năm, bộ Tài chính kiểm tra việc quản lý dự trữngoại hối hận nhà nước của ngân hàng Nhà nước theo những quy định trên Nghị định này.

Chương 2.

QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐICHÍNH THỨC

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 9. Nguyên tắc cai quản dựtrữ ngoại hối hận chính thức

Quản lý dự trữ ngoại ân hận chính thức đề xuất đảm bảocác qui định sau:

1. Bảo toàn.

2. Thanh khoản.

3. Sinh lời.

Điều 10. Các nghiệp vụ quản lýdự trữ ngoại hối chính thức

Ngân hàng đơn vị nước quản lý dự trữ ngoại hối chínhthức thông qua các nghiệp vụ sau:

1. Đầu tứ trên thị phần quốc tế.

2. Can thiệp thị trường trong nước.

3. Thực hiện các nhiệm vụ ngoại hối hận phái sinh.

4. Tiến hành các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ songphương với đa phương với các ngân hàng tw và tổ chức triển khai tài bao gồm quốc tế.

5. Những nghiệp Vụ thống trị dự trữ ngoại hối chính thứckhác do Thống đốc ngân hàng Nhà nước ra quyết định trong từng thời kỳ.

Điều 11. Việc mua, phân phối ngoại tệgiữa dự trữ ngoại hối hận chính thức với ngânsách bên nước

1. Bộ Tài thiết yếu có nhiệm vụ gửi tổng thể số nước ngoài tệ của Kho bạc bẽo Nhà nước tạiNgân hàng nhà nước.

2. Hằng năm, cỗ Tài chủ yếu trình Thủ tướng chính phủphê duyệt giới hạn trong mức ngoại tệ được phép cất giữ để đưa ra ngoại tệ tiếp tục củangân sách bên nước. Trên cửa hàng hạn mứcngoại tệ được Thủ tướng cơ quan chính phủ chophép duy trì lại, bộ Tài thiết yếu có trách nhiệm bán tổng thể số ngoại tệ còn sót lại bổsung dự trữ ngoại hối chính thức.

3. Hằng năm, muộn nhất đến ngày 31 tháng 3, bộ Tàichính bao gồm văn bản gửi ngân hàng Nhà nước thông tin kế hoạch buôn bán ngoại tệ trongnăm cụ thể theo quý để bổ sung dự trữ ngoại hối chính thức.

4. Ngôi trường hợp ngân sách nhà nước có công dụng khôngcân đối được nước ngoài tệ để thực hiện việc trả nợ quốc tế của chính phủ nước nhà và cácnhu cầu bỏ ra ngoại tệ không giống của ngân sách nhà nước, cỗ Tài chính phối hợp vớiNgân hàng nhà nước kiến thiết phương án bằng vận bán ngoại tệ cho giá cả nhà nước.

Xem thêm: Nên Mặc Áo Chống Nắng Màu Gì ? Nên Chọn Áo Chống Nắng Màu Sáng Hay Tối

Điều 12. Xuất khẩu, nhập khẩu,chuyển thay đổi vàng

1. Căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữngoại hối hận nhà nước, nhu yếu can thiệp thị trường vàng nội địa trong từng thờikỳ, Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết định việc xuất khẩu, nhập khẩu tiến thưởng tiêuchuẩn quốc tế, xoàn khác trực thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước và chuyển đổi vàng thuộcdự trữ ngoại ăn năn nhà nước từ quà tiêu chuẩn chỉnh quốc tế sang đá quý khác với ngược lại.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty đối tác xuất khẩu, nhập khẩu,chuyển đổi vàng do Thống đốc bank Nhà nước đưa ra quyết định trong từng thời kỳ.

Mục 2: QUẢN LÝ QUỸ DỰ TRỮ NGOẠIHỐI

Điều 13. Phạm vi áp dụng Quỹ dựtrữ nước ngoài hối

Quỹ dự trữ ngoại hối hận được áp dụng để:

1. Đầu tư trên thị trường quốc tế.

2. Triển khai các nhiệm vụ ngoại ân hận phái sinh.

3. Triển khai các thỏa thuận hợp tác hoán thay đổi tiền tệ songphương và đa phương với những ngân hàng tw và tổ chức triển khai tài bao gồm quốc tế.

4. Điều gửi và hoán đổi ngoại ăn năn với Quỹ bình ổntỷ giá bán và quản lý thị trường vàng,

5. Sử dụng ngoại ân hận để đáp ứng nhu cầu nhu mong ngoại ân hận độtxuất, cung cấp bách của phòng nước.

Điều 14. Hoán thay đổi ngoại hối hận Quỹdự trữ ngoại hối hận với Quỹ ổn định tỷ giávà làm chủ thị trường vàng

Thống đốc ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định việc hoán đổingoại hối hận giữa Quỹ dự trữ ngoại hối hận và Quỹ ổn định tỷ giá và quản lý thị trườngvàng nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ cơ cấu đầu tư đã được phê lưu ý của Quỹ dựtrữ ngoại hối hận và Quỹ bình ổn tỷ giá chỉ và cai quản thị trường vàng nhưng không làmthay thay đổi số dư của nhì Quỹ được quy thay đổi ra đồng usd tại thời gian hoán đổi.

Điều 15. Sử dụng Quỹ dự trữngoại hối cho các nhu yếu đột xuất, cung cấp bách trong phòng nước

1. Cỗ Tài chủ yếu chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhànước trình Thủ tướng chính phủ ra quyết định việc áp dụng ngoại hối từ Quỹ dự trữngoại hối hận cho yêu cầu đột xuất, cung cấp bách trong phòng nước. Trường hợp sử dụng ngoạihối nhằm tạm ứng và mang đến vay, cỗ Tài thiết yếu có trách nhiệm thu hồi và hoàn lại theoquyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và công cụ của pháp luật.

Trường hợp áp dụng ngoại ăn năn từ Quỹ dự trữ ngoại hốidẫn đến đổi khác dự toán chi tiêu nhà nước thì triển khai theo vẻ ngoài tại LuậtNgân sách bên nước.

2. Căn cứ quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ và đềnghị của cục Tài chính, Thống đốc ngân hàng Nhà nước phát hành quyết định sử dụngngoại hối hận từ Quỹ dự trữ ngoại hối.

Mục 3: QUẢN LÝ QUỸ BÌNH ỔN TỶGIÁ VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG

Điều 16. Phạm vi sử dụng Quỹbình ổn tỷ giá bán và cai quản thị ngôi trường vàng

Quỹ bình ổn tỷ giá chỉ và làm chủ thị trường vàng đượcsử dụng để:

1. Can thiệp thị trường ngoại tệ với vàng vào nước.

2. Đầu bốn trên thị trường quốc tế, không bao hàm hoạtđộng ủy thác đầu tư.

3. Thực hiện các nghiệp vụ ngoại ăn năn phái sinh.

4. Điều đưa và hoán thay đổi ngoại ăn năn với Quỹ dự trữngoại hối.

5. Buôn bán hoặc tạm thời ứng nước ngoài tệ cho các nhu yếu ngoạihối gây ra từ các nghiệp vụ tác nghiệp, làm chủ của bank Nhà nước.

6. Cung cấp ngoại tệ cho giá thành nhà nước theo phươngán cân đối ngoại tệ đã có phê duyệt.

Điều 17. Giới hạn trong mức ngoại ăn năn củaQuỹ định hình tỷ giá chỉ và cai quản thị trường xoàn và bài toán điều gửi ngoại hối hận giữaQuỹ bất biến tỷ giá bán và thống trị thị trường vàng cùng Quỹ dự trữ ngoại hối

1. Giới hạn trong mức ngoại hối của Quỹ bình ổn tỷ giá và quảnlý thị trường vàng vì chưng Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định trong từng thời kỳ.

2. Căn cứ hạn mức ngoại hối hận của Quỹ bình ổn tỷ giávà thống trị thị ngôi trường vàng đã được Thủ tướng chính phủ quyết định và tình hìnhthị trường nước ngoài tệ với vàng trong nước, Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết địnhmức ngoại tệ tối đa để mua vàng trên thị phần quốc tế của Quỹ bình ổn tỷ giávà quản lý thị trường tiến thưởng trong từng thời kỳ.

3. Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết định việc điềuchuyển ngoại hối hận từ Quỹ bình ổn tỷ giá chỉ và làm chủ thị trường xoàn sang Quỹ dựtrữ ngoại ăn năn khi số dư Quỹ ổn định tỷ giá và làm chủ thị trường xoàn vượt hạnmức đã được Thủ tướng chính phủ nước nhà quyết định.

4. Vào trường hợp số dư ngoại ân hận của Quỹ bình ổntỷ giá chỉ và làm chủ thị trường rubi không đáp ứng được yêu ước can thiệp thị trườngtrong nước, Thống đốc bank Nhà nước trình Thủ tướng chính phủ chất nhận được điềuchuyển ngoại ân hận từ Quỹ dự trữ ngoại ân hận sang Quỹ bất biến tỷ giá bán và thống trị thịtrường vàng.

Điều 18. Can thiệp thị trườngtrong nước

1. địa thế căn cứ mục tiêu cơ chế tiền tệ tổ quốc vàtình hình biến động tỷ giá với giá đá quý trên thị trường trong nước, Ngân hàngNhà nước xây dựng chính sách can thiệp thị trường trong nước vào từng thời kỳ.

2. Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết định phươngán can thiệp nạm thể, bao gồm:

a) thời điểm can thiệp;

b) nhiều loại ngoại tệ, số lượng ngoại tệ cùng khối lượngvàng can thiệp;

c) Tỷ giá và giá xoàn can thiệp;

d) vẻ ngoài can thiệp bao gồm mua, bán, hoán đổingoại tệ và vàng;

đ) Đối tác thực hiện can thiệp;

e) Việc thay đổi từ vàng tiêu chuẩn chỉnh quốc tế sangvàng không giống và ngược lại khi bắt buộc thiết;

g) những nội dung khác bao gồm liên quan,

3. Thống đốc ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt bề ngoài can thiệp khác ngoại trừ các vẻ ngoài can thiệp quyđịnh trên Điểm d Khoản 2 Điều này.

Điều 19. Mua, buôn bán vàng trên thịtrường quốc tế giao hàng can thiệp thị trường trong nước

1. địa thế căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức chi tiêu của Quỹbình ổn định tỷ giá chỉ và quản lý thị trường vàng, nhu yếu vàng nhằm can thiệp thị trườngtrong từng thời kỳ, khối lượng vàng đã thực hiện can thiệp, yêu thương cầu an ninh quốcgia, Thống đốc ngân hàng Nhà nước đưa ra quyết định việc mua, cung cấp vàng trên thị trườngquốc tế giao hàng can thiệp thị phần vàng vào nước.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn công ty đối tác mua, bán vàng trênthị ngôi trường quốc tế phục vụ can thiệp thị trường trong nước vị Thống đốc Ngânhàng nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Chương 3.

QUẢN LÝ TIỀN GỬI NGOẠI TỆVÀ VÀNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC NGUỒN NGOẠI HỐI KHÁC

Điều 20. Nguyên tắc cai quản tiềngửi ngoại tệ và vàng của Kho bội bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng thanh toán và các nguồnngoại ăn năn khác

Ngân hàng nhà nước thống trị tiền gửi ngoại tệ vàvàng của Kho bạc đãi Nhà nước, những tổ chức tín dụng tại ngân hàng Nhà nước cùng cácnguồn ngoại ân hận khác phải đảm bảo các phương pháp sau:

1. Bảo đảm an ninh thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn,hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối hận nhà nước.

2. Đáp ứng kịp lúc các nhu yếu ngoại hối hận của Kho bạcNhà nước và các tổ chức tín dụng thanh toán khi buộc phải thiết.

3. Thanh khoản.

Điều 21. Nghiệp vụ quản lý tiềngửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc tình Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các nguồnngoại hối hận khác

Ngân hàng đơn vị nước quản lý tiền giữ hộ ngoại tệ vàvàng của Kho bạc đãi Nhà nước, những tổ chức tín dụng tại ngân hàng Nhà nước cùng cácnguồn ngoại hối hận khác trải qua nghiệp vụ sau:

1. Đầu tư trên thị trường quốc tế.

2. Tiền khía cạnh tại quỹ hoặc lưu giữ kho.

3. Các nghiệp vụ thống trị khác vì chưng Thống đốc Ngânhàng bên nước quyết định trong từng thời kỳ.

Chương 4.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, BÁO CÁOVÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 22. Hạch toán kế toán

1. Dự trữ ngoại ân hận nhà nước được hạch toán theonguyên tệ cùng Đồng nước ta theo mức sử dụng của pháp luật.

Ngân hàng nhà nước thực hiện việc reviews lại dựtrữ ngoại ân hận nhà nước trên bảng bằng vận kế toán của ngân hàng Nhà nước để theodõi sự tăng hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị dự trữ ngoại ăn năn nhà nước bằng Đồng vn nhằmphản ánh biến động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Thu nhập và chi tiêu phát sinh trong quá trình quảnlý dự trữ ngoại hối hận nhà nước được hạch toán vào thu nhập và ngân sách chi tiêu nghiệp vụngân hàng của bank Nhà nước theo nguyên lý của pháp luật. Thu nhập và chiphí phát sinh khi triển khai mua, buôn bán vàng trên thị phần quốc tế giao hàng canthiệp thị phần trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, biến đổi vàng và các hoạtđộng can thiệp thị phần ngoại ân hận trong nước không giống là các khoản thu nhập và chi phí phụcvụ phương châm điều hành cơ chế tiền tệ, cơ chế tỷ giá và vàng.

Điều 23. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủtướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về tình tiết quy mô và thực trạng sử dụng dự trữ ngoại ân hận nhànước, đồng gửi bộ Tài chính.

2. Định kỳ hằng năm và khi yêu cầu thiết, bank Nhànước report Thủ tướng chính phủ nước nhà về tình trạng thực hiện quản lý dự trữ nước ngoài hốinhà nước và dự con kiến mức dự trữ ngoại ân hận nhà nước, giới hạn mức Quỹ bất biến tỷ giávà quản lý thị ngôi trường vàng những năm tiếp theo, đồng gửi bộ Tài chính.

Điều 24. Chào làng thông tin dựtrữ ngoại hối hận nhà nước

1. Bank Nhà nước ra mắt thông tin về dự trữngoại hối hận nhà nước theo luật của pháp luật.

2. Dự trữ ngoại ăn năn nhà nước được quy thay đổi ra đô laMỹ để giao hàng công tác thống kê, thông tin làm chủ và công bố số liệu. Ngânhàng nhà nước xác minh tỷ giá cùng giá xoàn để quy đổi những loại nước ngoài tệ cùng vàngthuộc dự trữ ngoại hối hận nhà nước sang đô la Mỹ.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15tháng 7 năm 2014.

2. Nghị định này sửa chữa Nghị định số 86/1999/NĐ-CPngày 30 tháng 8 năm 1999 của chính phủ nước nhà về làm chủ dự trữ ngoại hối nhà nước.

Điều 26. Nhiệm vụ thi hành

1. Bank Nhà nước có nhiệm vụ hướng dẫn và tổchức tiến hành Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liênquan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực trực thuộc TW; - văn phòng và công sở TW và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những UB của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - tand nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - UB giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).KN.240