Hạnh kiểm yếu có được lên lớp không

Chứcnăng này có thể chấp nhận được xếp loại danh hiệu thi đua với xétdiện cho học sinh.

Bạn đang xem: Hạnh kiểm yếu có được lên lớp không

Bước1: Vào screen chức năng“Học sinc » Xếploại học sinh”.

*

Bước2: Chọn những thông tin: Lớp học, Học kỳ.

Bước 3: Nhấn nút “Xếploại”.

Học kỳ I, học kỳ II: Hệthống tự động xếp loại Danh hiệu thiđua cho học sinh trong học kỳ. Xếp loại Danhhiệu thi đua theo những loại: Học sinc giỏi vàHọc sinh tiên tiến.

+Xếp loại danh hiệuhọc sinh Giỏi học kỳ hoặc cả nămhọc, nếu đạt hạnh kiểm loại Tốtvới học lực loại Giỏi.

+Xếp loại danh hiệuhọc sinch Tiên tiến học kỳ hoặc cả nămhọc, nếu đạt hạnh kiểm từ loạiKhá trở lên và học lực từ loại Khá trở lên.

Cả năm: Ngoài xếp loại Danh hiệuthi đua cả năm, hệ thống còn xếp“Thuộc diện” đến học sinh. Đốivới cấp THCS, gồm những diện sau: Lên lớp, Thilại, Ở lại, Rèn luyện lại, Đượcxét TN. Đối với cấp THPT, gồm những diện sau:Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện lại,Được dự thi TN.

Đối với trường không phảiGiáo dục thường xuyên:

+Lên lớp:

o Hạnh kiểm với học lựctừ vừa phải trở lên.

o Nghỉ không thực sự 45 buổi học trongmột năm học (nghỉ có phxay hoặc ko phép,nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lầncộng lại).

o Học sinch miễn giảm toàn phần

+ Thi lại: Học sinc xếp loại hạnh kiểm cảnăm học từ Trung bình trở lên nhưng họclực cả năm học xếp loại yếu. Sốbuổi nghỉ không thật 45 buổi học vào mộtnăm học (nghỉ gồm phéphoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉnhiều lần cộng lại).

+ Rèn luyện lại: Học sinc xếp loại học lực cảnăm từ Trung bình trở lên nhưng hạnh kiểmcả năm học xếp loại Yếu.

+Ở lại:

o Nghỉ quá 45 buổi học trongnăm học (nghỉ gồm phép hoặc không phép, nghỉ liêntục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

o  Học lực cả năm loạiKỉm hoặc học lực với hạnh kiểm cả nămloại Yếu.

o Sau Khi thi lại, môn đánh giá chỉ bằngđiểm gồm điểm Trung bình dưới 5,0 tốt mônđánh giá chỉ bằng nhận xét bị xếp loại CĐ,để xếp loại lại học lực cảnăm nhưng vẫn ko đạt loại Trung bình.

o Hạnh kiểm cả năm xếploại yếu, nhưng ko chấm dứt nhiệm vụ rènluyện vào kỳ nghỉ hè cổ bắt buộc vẫn bị xếploại Yếu về hạnh kiểm.

+ Được xét TN: Học sinc lớp 9đủ điều kiện lên lớp thì đượcthuộc diện Được xét TN (giành cho cấp THCS).

+ Được dự thi TN: Học sinhlớp 12 đủ điều kiện lên lớp thìđược thuộc diện Được dự thiTN (giành riêng cho cấp THPT).

Đối vớitrường Giáo dục thường xuyên:những học viên có hình thức học là “Vừa làmvừa học” (knhị báo vào chức năng: “Họcsinc » Hồ sơ học sinh”) hoặc học viên cótuổi >=trăng tròn đối với cấp THCS, học viên cótuổi>=25 đối với cấp THPT (tuổi củahọc viên được tính = năm hiện tại– năm sinh) thì danh hiệu với thuộc diệnđược đánh giá chỉ như sau:

+Lên lớp:

o Đối với học viên không thuộcloại xếp loại hạnh kiểm:

•Những học viêncả năm xếp loại học lực từ Trung bìnhtrở lên, không vi phạm kỷ luật và nghỉ họckhông quá 35 buổi học trong một năm học (kểcả trường hợp nghỉ tất cả phxay với ko phép).

•Những học viêncả năm xếp loại học lực Yếu đượcchọn kiểm tra lại một số môn học cóđiểm vừa phải cả năm dưới 5,0.Điểm bài xích kiểm tra được nạm thế chođiểm mức độ vừa phải môn học cả năm đểxếp loại lại về học lực đạtloại Trung bình.

•Học viên đượcmiễn giảm toàn phần

o Đối với học viên thuộcdiện xếp loại hạnh kiểm:

•Những học viêncả năm xếp loại học lực với hạnhkiểm từ Trung bình trở lên và nghỉ học không quá35 buổi học vào một năm học (kể cảtrường hợp nghỉ tất cả phép cùng ko phép) đượclên lớp thẳng.

Xem thêm:

•Những học viêncả năm xếp loại hạnh kiểm từ Trungbình trở lên nhưng xếp loại học lựcYếu, được kiểm tra lại một số mônvào những môn tất cả điểm trung bình cả nămdưới 5,0. Điểm bài xích kiểm tra đượcchũm thế mang lại điểm trung bình môn học cả năm đểxếp loại lại về học lực, nếu đạtloại Trung bình thì được lên lớp.

•Những học viêncả năm xếp loại học lực từ Trung bìnhtrở lên nhưng xếp loại hạnh kiểm Yếu đượcrèn luyện thêm về hạnh kiểm vào dịp htrằn theo yêucầu của thầy giáo chủ nhiệm và giám đốccơ sở giáo dục thường xulặng. Học viên rènluyện trong dịp htrằn phải gồm giấy nhận xét quátrình rèn luyện của chính quyền hoặc đoànthể địa phương nơi sinch sống có tác dụng căncứ đánh giá chỉ. Tùy theo kết quả thực hiệnnhững yêu thương cầu rèn luyện, nếu có tiến bộ rõrệt, vào đầu năm học mới gia sư chủnhiệm đề nghị giám đốc cơ sở giáodục thường xuyên xét xếp loại lại hạnhkiểm cho học viên, nếu đạt loại Trung bìnhthì được lên lớp.

o Thi lại:

• Đối với học viên ko thuộcloại xếp loại hạnh kiểm: Học sinch bao gồm học lựccả năm học xếp loại Yếu. Số buổi nghỉ không thực sự 35buổi học vào một năm học (nghỉ tất cả phép hoặc ko phxay, nghỉ liêntục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

• Đối với học viên thuộcloại xếp loại hạnh kiểm: Học sinch xếp loại hạnhkiểm cả năm học từ Trung bình trở lênnhưng học lực cả năm học xếp loạiYếu. Số buổinghỉ không quá 35 buổi học vào một năm học(nghỉ gồm phép hoặc khôngphnghiền, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lầncộng lại).

o Rèn luyện lại: Học sinc xếp loạihọc lực cả năm từ Trung bình trở lênnhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại Yếu (chỉ áp dụngvới học viên thuộc diện xếp loại hạnhkiểm).

o Ở lại: Một trong cáctrường hợp sau sẽ phải ở lạilớp:

• Nghỉhọc thừa 35 buổi học vào một năm học(kể cả trường hợp nghỉ gồm phép với khôngphép).

• Họclực cả năm xếp loại Kỉm.

• Họclực cùng hạnh kiểm cả năm xếp loạiYếu.

• Xếploại học lực cả năm Yếu sau thời điểm đãkiểm tra lại nhưng ko đạt loại Trung bình.

• Khôngđạt hạnh kiểm loại Trung bình sau thời điểm đượcrèn luyện thêm vào dịp hnai lưng.

• Bịkỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên đốivới những học viên không thuộc đốitượng xếp loại hạnh kiểm.

o Được dự thi TN: Họcsinh lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thìđược thuộc diện Được dự thiTN.

Lưu ý:

Chỉ xếp loại học sinc khitất cả học sinch đang học của lớpđã có đầy đủ thông tin: Học lực vàHạnh kiểm.

Danh sách học sinc đượcsắp xếp theo số thứ tự (theo chức năngTtuyệt đổi STT).

Những học sinh chuyểnlớp, chuyển trường, nghỉ học vẫnhiển thị họ thương hiệu, mã học sinc trên danh sách nhưngcấm đoán xếp loại.

Đối với học sinc cótrạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôihọc:

+ Nếungày chuyển/ ngày thôi học > ngày kết thúc họckỳ hiện tại của năm học đang làm việcthì hiển thị dữ liệu đầy đủ.

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học học đang làm cho việc thì ko hiển thị dữliệu.

Đối với học sinc cótrạng thái đã tốt nghiệp: luôn luôn hiển thịdữ liệu đầy đủ.

Đối với trườnghọc theo quy mô VNEN, những lớp VNEN sẽ đượcloại bỏ khỏi danh sách lớp và khỏi tệp tin excel

Tổng số buổi nghỉ cóphép/ ko phxay được lấy từ kết quảđiểm danh buổi học chủ yếu đã knhị báo (thamkhảo chức năng Khai báo lớp học)