Lời Bài Hát Để Gió Cuốn Đi

Sống vào cuộc sống. Cần tất cả một tnóng lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên tuyệt đêm xuống bao la Ôi trái tim đã bay theo thời gian Làm mẫu nhẵn đi rao lời dối gian Những Khi giờ chiều. Cần có một giờ đồng hồ cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn nắn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình Chỉ yên chú ý ko nói năng Để buốt (...) trái (...) tlặng Để buốt (...) trái (...) tlặng Trong trái tyên bé chyên ổn nhức ở lặng Ngủ lâu dài hơn có theo dấu thương thơm sâu Một nhanh chóng mai chlặng cất cánh đi triền miên Và giờ hót chảy trong ttránh gió lên Hãy yêu thương ngày tới. Dù quá mệt nhọc kiếp tín đồ Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng tanh (...) trơn (...) ai Dù vắng (...) láng (...) ai

Bạn đang xem: Lời bài hát để gió cuốn đi


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.