Lời Yêu Đó Lúc Trước Dối Gian Nhiều

*

Bạn đang xem: Lời yêu đó lúc trước dối gian nhiều

Đã đến lúc thể hiện câu giã từ mặt đường tình yêu hai lối đi, nhằm rồi anh coi như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu trước khi tiếng yêu ko nói được mộng mơ cơ không duy trì lâu Thì ngày này đi chung tuyến đường quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa đưa ra anh thêm đau lòng nhau Tình vẫn vỡ tim em như đã vỡ tan mình em thôi xin có thương đau, cầu hy vọng sao anh mau quên đi kí vãng xưa ... Lời yêu thương đó lúc đầu đã gồm dối gian nhiều. Tình đã hết cả mấy nuối tiếc nuối cũng tương tự không, tình hãy coi như ta không quen biết nhau... Hai fan xa lạ. Tình thân đó lúc đầu đã tất cả dối gian nhiều Từng tối xuống nước mắt ướt đẵm ghi nhớ anh nhiều Đừng dối gian nhau nêm thêm bao xót xa hỡi ơi! tín đồ ơi....

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Trường Tiểu Học Kim Đồng - Cần Làm Rõ Thông Tin Bạo Hành Học Sinh Ở

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.