Màu Nắng Hay Là Màu Mắt Em

màu sắc nắng tuyệt là màu đôi mắt em ngày thu mưa bay cho tay mềm Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng và nóng qua thềm Rồi bao gồm hôm như thế nào mây cất cánh lên. Lùa nắng cho ai oán vào tóc em Bàn tay xanh lướt đón ưu phiền xa xưa sao lá thu ko vàng cùng nắng chưa vào trong mắt em Em qua công viên bước chân âm thầm Ngoài kia gió mây về nghìn Cỏ cây đột lên color nắng Em qua khu dã ngoại công viên mắt em ngây tròn lung linh nắng thủy tinh vàng đột nhiên hồn buồn dâng mông mênh Chiều đang đi đến vườn mắt em ngày thu qua tay đã bao lần ngàn cây thắp nến lên nhị hàng Để nắng lấn sân vào trong đôi mắt em (Màu nắng hiện giờ trong mắt em)

Bạn đang xem: Màu nắng hay là màu mắt em


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cái Quái Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Được, “Trên Đời Này Cái Quái Gì Cũng Có Thể Xảy Ra!”

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.