Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là :

Số nhỏ nhắn nhất có cha chữ số khác biệt là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau là … vào Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây


*

1.Bạn vẫn xem: Số nhỏ xíu nhất có 3 chữ số làĐúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Bạn đang xem: Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là :

Viết số:

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số nhỏ xíu nhất có ba chữ số khác nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Quý giá của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Trên bãi cỏ tất cả 24 nhỏ trâu, số trâu ít hơn số bò 7 con. Trên kho bãi cỏ có bao nhiêu nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một số trong những biết tổng của số đó cùng số bé dại nhất có cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.


*

Hình vẽ mặt có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

b) tra cứu tổng với hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ tuổi nhất.

Xem thêm: Này Bác Sĩ Hư Em Yêu Anh Hã Nhược Vũ 521 Chương Full, Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh

7. Một cửa ngõ gàng phân phối lần thứ nhất 246kg gạo, lần lắp thêm hai bán nhiều hơn thế lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần trang bị hai shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách bao gồm hai ngăn. Phòng trên tất cả 275 quyển sách. Phòng dưới có 170 quyển. Tín đồ ta lôi ra ở mỗi phòng 70 quyển để cho mượn. Hỏi bây giờ tủ sách tất cả bao nhiêu quyển sách? (Giải bằng hai cách)

1.0. Tính bằng cách thuận luôn thể nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )


*

1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có cha chữ số không giống nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn số 1 và số bé xíu nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhỏ nhất là: 216

7. Một cửa gàng buôn bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần lắp thêm hai bán nhiều hơn thế nữa lần đầu tiên 27kg gạo. Hỏi lần đồ vật hai shop đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần lắp thêm hai siêu thị bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. tra cứu (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. cách 1:

Số sách sót lại ở phòng trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn sót lại ở phòng dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở giá sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách thuở đầu tủ sách gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách mang đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách sót lại ở gác sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)