Thành Ngữ Tiếng Anh Về Tình Bạn

Ngoài tình thân phụ mẫu với tình yêu đôi lứa, tình bạn là tình cao tay và đáng trân trọng nhất. Trong cuộc đời, bạn có thể có các mối quan liêu hệ anh em nhưng trong những đó có mấy ai thực sự ân cần và share khó khăn khi chúng ta lâm vào con đường cùng. Vị vậy, với 10 câu châm ngôn giờ anh về tình bạn sâu sắc nhất được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống thường ngày sẽ giúp đỡ bạn tìm thấy một tình bạn đẹp vào đời.

Bạn đang xem: Thành ngữ tiếng anh về tình bạn

1. Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears ( John Lennon).

*

Count(v) /kaʊnt/: đếmFriend (n) /frend/: chúng ta bèSmile (n) /smaɪl/: nụ cườiTear (n) /teər/: nước mắt

Tạm dịch: Hãy đếm tuổi của công ty bằng số bạn bè, chứ chưa hẳn bằng số năm. Hãy đếm cuộc đời của người tiêu dùng bằng nụ cười, chứ chưa phải bằng nước mắt.

2.Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me và be my friend ( Albert Camus).

Walk (v) /wɔːk/: bước điFollow (v) /ˈfɒl.əʊ/: đi theo sauLead (v) /liːd/: dẫn lốiBehind (adv) /bɪˈhaɪnd/:đằng sauBeside (adv) /bɪˈsaɪd/: bên cạnh

Tạm dịch: Đừng bước đi trước trước tôi, tôi có thể không theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi rất có thể không dẫn lối. Hãy đi ở kề bên tôi cùng trở thành bạn của tôi.

3.Rare as is true love, true friendship is rarer( La Fontaine)

Rare (adj) /reər/: hiếmTrue ( adj) /truː/: thực sựLove (n) /lʌv/: tình yêuFriendship (n) /ˈfrend.ʃɪp/: tình bạn

Tạm dịch: tình yêu thực sự sẽ hiếm, tình bạn thực sự còn thảng hoặc hơn.

4.Don’t be dismayed at goodbyes,a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends( Richard Bach).

Dismayed ( v): âu sầuGoodbye (n) /ɡʊdˈbaɪ/: lời tạm biệtFarewell (n) /ˌfeəˈwel/: lời tạm thời biệtLifetime (n) /ˈlaɪf.taɪm/: cuộc đời

Tạm dịch: đừng khổ cực khi nói lời trợ thì biệt, một lời giã biệt là cần thiết khi chúng ta có thể gặp lại, và gặp gỡ lại, mặc dầu sau khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt cả cuộc đời, sẽ là điều chắc hẳn rằng đối với những người dân bạn.

5.Friendship doubles your joys, và divides your sorrows (Khuyết danh).

*

Double (v) /ˈdʌb.əl/: nhân đôiJoy (n) /dʒɔɪ/: niềm vuiDivide (v) /dɪˈvaɪd/:chiaSorrow (n) /ˈsɒr.əʊ/: nỗi buồn

Tạm dịch: Tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.

6.A friendship can weather most things & thrive in thin soil, but it needs a little mulch of letters và phone calls and small, silly presents every so often, just khổng lồ save it from drying out completely ( Pam Brown).

Xem thêm:

Weather (v) /ˈweð.ər/:vượt quaThrive (v) /θraɪv/: phạt triểnSoil (n) /sɔɪl/:đấtPresent (n) /ˈprez.ənt/: món quà

Tạm dịch: Tình bạn cũng có thể vượt qua phần lớn mọi trang bị và trở nên tân tiến trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng nó rất cần được bồi phủ do những lá thư và các cuộc điện thoại thông minh và hầu hết món quà nhỏ dại bé dễ dàng và đơn giản để nó không biến thành khô héo.

7.Good friends are hard lớn find, harder lớn leave, và impossible to forget ( Khuyết danh).

Leave (v) /liːv/: tránh bỏImpossible (adj) y: không thểForget (v): quên

Tạm dịch: những người dân bạn giỏi thật nặng nề để tìm kiếm thấy, càng khó khăn để tách bỏ, và chẳng thể quên lãng.

8.Cherish the time you have, & the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility ( Khuyết danh).

Cherish (v) /ˈtʃer.ɪʃ/: yêu mến, yêu dấu, trân trọngMemory(n) /ˈmem.əi/: kỷ niệmOpportunity(n) /ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/:cơ hộiResponsibility (n) /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/:trách nhiệm

Tạm dịch: Hãy trân trọng thời hạn mà bạn có, và các kỷ niệm mà các bạn chia sẻ, làm chúng ta với ai đó không hẳn là một thời cơ nhưng đó là một trách nhiệm ngọt ngào.

9.Friendship flourishes at the fountain of forgiveness ( William Arthur Ward).

Flourish (v) /ˈflʌr.ɪʃ/:tươi tốtFountain (n) /ˈflʌr.ɪʃ/: suối nướcForgiveness(n) /fəˈɡɪv.nəs/: sự tha thứ

Tạm dịch: Tình các bạn tươi xuất sắc bên suối mối cung cấp tha thứ.

10.Prosperity makes friends & adversity tries them ( Khuyết danh)

Prosperity (n) /prɒsˈper.ə.ti/:giàu sang, thịnh vượngAdversity (n) /ədˈvɜː.sə.ti/: khốn khó, bất hạnh

Tạm dịch: Sự giàu có tạo nên bằng hữu và sự khốn khó thách thức lòng họ.

10 câu châm ngôn tiếng anh thú vị nhất về cuộc sống

10 câu nói giờ anh hay về tình chúng ta thân ở trên là sự việc đúc rút kinh nghiệm tay nghề sống trong thực tiễn với ước muốn tìm thấy tình bạn đích thực, và ai đó đã có một tình các bạn như thế, hãy biết trân trọng và tận thưởng hạnh phúc vô hạn đó.


*
03 ĐIỂM VƯỢT TRỘI vào CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH mang đến DOANH NGHIỆP CỦA w3bookmarks.com

w3bookmarks.com - tổ chức triển khai duy nhất sâu sát Tiếng Anh cho người Đi Làm và Doanh...