What is she like nghĩa là gì

Be lượt thích được sử dụng để nói về việc giống nhau (cả về thể chất và tính cách). Ở đây, like đảm nhiệm vai trò của một giới từ.

Bạn đang xem: What is she like nghĩa là gì

Đang xem: What is she like nghĩa là gì

*
*

Ví dụ:

I”m like my sister.David is likehis father.Whoare you like? My sister and I aren”t like anyone else in our family.

Có thể sử dụng các từ quite, very, really, a bit… trước like để thừa nhận mạnh.

Ví dụ:

He”sa lotlike … (his brother)

He”sreallylike … (his brother)He”sverylike … (his brother)He”sjustlike … (his brother)He”sa bitlike … (his brother)He”squitelike … (his brother)

Lưu ý: thực hiện to be như thể trợ rượu cồn từ cho thắc mắc và câu tủ định.

Ví dụ:

He isn”t likehis mother at all!Is he likehis sister?

Chúng tacũng rất có thể sử dụng Be like– “như cầm cố nào” để yêu cầu diễn đạt các địa điểm và sự vật.

Ví dụ:

– I saw the new office building today.– What”s it like? (= What is it like?)– It”s beautiful!- I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He”s great in it.

Be like hoàn toàn có thể được sử dụng trong tình huống thân thiện để chỉ một ai kia nói câu gì hoặc hành vi gì theo cách cụ thể.

Ví dụ:

I was like, “hey, how are you?”

Câu trên hoàn toàn có thể dịch: “Tôi kiểu như…

Này, cậu sao rồi?” trong tình huống bạn nhắc lại với một tín đồ khoảnh khắc gặp gỡ ai đó.

Xem thêm: Kem Chống Nắng Elta Md Spf 46, Kem Chống Nắng Elta Md Uv Clear Broad


Bạn cũng có thể dùng nó nhằm chỉ mang lại ai kia một hành động mà các bạn đã có tác dụng hoặc điều nào đó đã xảy ra, ví dụ điển hình “I was like, (biểu cảm khuôn khía cạnh ngạc nhiên)”.

Cách cần sử dụng này xuất phát từ California, Mỹ, tuy vậy đã mở rộng đến phần lớn quốc gia nói tiếng Anh với thường được bạn trẻ vận dụng.

Phân biệt giải pháp dùng một số thắc mắc với Be Like

What is she like? – lượt thích được thực hiện như một trạng từ bỏ (phó từ) để hỏi về bản thiết kế hay tính biện pháp của một người, làm ra hay tính chất của một thứ và gồm tính bình thường chung. Câu trả lời phải là một trong tính từ hay thứ nào đấy nhằm diễn đạt kiểu tín đồ hoặc vật.

Ví dụ:

What is she like? (How is she like?)She”s a lovely person, she”s tall and slim. (Cô ấy là một trong những người đáng yêu, cao vút và miếng mai).

Who is he like?= asks about physical similarity or similar character khổng lồ another person (hỏi về sự việc giống nhau về thể hóa học hoặc tính những với người khác.

Ví dụ:

Who is he like?He”s quite lượt thích his mother. They both have brown eyes.He”s like his father. They”re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical mô tả tìm kiếm (hỏi về mô tả ngoại hình)

Ví dụ:

What does he look like?He”s tall and slim.

Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau nước ngoài hình với người khác)


Ví dụ:

Who does he look like?I think he looks like his mother.

Xem xét trường thích hợp sau:

Có câu hỏi:What _____ your monster like?

Và 3 chọn lọc là:A. Would B. Does C. Is

Nếu không có câu vấn đáp thì cả 3 sàng lọc trên đều có thể là đáp án. Vào trường hợp này, bạn cần địa thế căn cứ vào câu trả lời để chọn lựa đáp án chính xác:

what is she lượt thích là gìhow is she likehow is she like nghĩa la gìwhat is she likewhat’s she lượt thích nghĩa là gìwhat is she like có nghĩa là gìhow is she tức thị gìhow does she likewhat’s she likewhat is he like nghĩa là gì


Danh mục kỹ năng Điều hướng bài xích viết
3 bài xích văn nhắc về một mùa tuy vậy em say mê thú, hay, rực rỡ
KHGD LỊCH SỬ 7