Xem ngày mua xe tháng 9 năm 2016

Để giúp quý khách dễ dãi trong câu hỏi xem ngày tốttháng 9 năm 2016 cũng giống như thuận một thể trong việc so sánh các ngày trong tháng 9/2016 với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hợp tất cả ngày đẹp trong tháng 92016 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không cần xem ngày xuất sắc tháng 9 năm năm 2016 hay coi ngày đẹp tháng 9 năm 2016 bởi vị đã có ý định tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong tháng 9, quý bạn phấn kích tìm mang đến ngày tương ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn hình thức Xem ngày xuất sắc xấu giúp thấy một ngày vậy thể.


Bạn đang xem: Xem ngày mua xe tháng 9 năm 2016

Xem ngày xuất sắc tháng 10 năm 2016


Xem ngày tốt tháng 11 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 9 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày sát Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Xem thêm: Ông Ngoại Tuổi 30 Việt Nam Diễn Viên, Ông Ngoại Tuổi 30

Lịch âm

18

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày cạnh bên Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày gần kề Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

30

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 9 năm năm nhâm thìn mà cửa hàng chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cố nên, khi thâu tóm được ngày tốt xấu trong tháng 9/2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng mực nhất đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có nên là thành tựu phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại thông minh đều mang những tích điện riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại thông minh có thể tác động tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) hay xấu (hung)
*
Dùng ghê dịch chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong mỏi muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải phóng vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 nữ giới mạng năm 2022
*
Tìm gọi về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Kim trong 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? thực sự về 4 Nguyên tố với 3 team tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo khi yêu cùng ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình thuộc cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam nữ giới thu hút nhất
*
Thiên Bình và song Tử có phải cặp đôi tâm đầu ý hợp dành riêng cho nhau?
*
Giải mã bản đồ sao cá thể và giải đáp đọc bản đồ sao miễn phí

Xem ngày xuất sắc xấu